De werking van onze aangepaste bibliotheek | Eureka ADIBib

De ADIBib-spelregels

ADIBoeken zijn een leerhulp voor kinderen met een beperking in de schriftelijke communicatie. Dat zij hun schoolboeken digitaal krijgen, is een uitzondering op de Auteurswet (art.22, § 1, 11°): 'de reproductie en mededeling aan het publiek van werken ten behoeve van mensen met een handicap, die rechtstreeks met deze handicap verband houden en van niet-commerciële aard zijn en voor zover het wegens de betrokken handicap noodzakelijk is, voor zover hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur’.

Uitgevers en auteurs doen in dit geval afstand van de gebruikelijke vergoedingen. Ze leveren de bestanden gratis aan.

Daarom zijn er 3 spelregels: 

1. ADIBoeken zijn er alleen voor leerlingen met het juiste attest: 

  • Dyslexie 
  • Dyspraxie  
  • GON 
  • Gemotiveerd verslag
  • (Inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod 
  • ADIBib-attest

2. Elke leerling moet ook altijd de gedrukte versie van het boek hebben.

3. ADIBoeken zijn strikt persoonlijk en dragen een watermerk met de naam van de leerling. Je mag ADIBoeken niet doorgeven. De school mag je ook geen ADIBoeken met de naam van een andere leerling geven.

Een ADIBoek bestellen of aanvragen

Momenteel zijn er meer dan 3 000 verschillende titels beschikbaar voor bestelling. Je kan meerdere boeken bestellen voor je kind. Je kan ook voor meerdere kinderen ineens bestellen. Ook leerkrachten of andere begeleiders mogen ADIBoeken bestellen voor een leerling.

Je kan een boek dat niet in ADIBib voorhanden is, ook aanvragen. We proberen in te spelen op de noden, en zoveel mogelijk boeken op aanvraag om te zetten. Jaarlijks komen er een heel aantal titels bij. Sommige boeken krijgen voorrang, bijvoorbeeld boeken voor Frans of Engels en boeken met veel tekst in.

Wil je kijken welke boeken er in onze aanvraagprocedure zitten? Wil je weten hoever je boek al in het proces zit? Ga dan kijken op http://adibib.info/?v=lijstmetaanvragen .