Digitale boeken die je kan lezen, beluisteren en invullen | Eureka ADIBib

'ADIBib kwam er na de vakantie van Tom, 12 jaar. Zijn ouders hebben in juli en augustus elk vrij moment aan de computer doorgebracht om zijn schoolboeken in te scannen. De nieuwe mogelijkheden van voorleessoftware maakte de nood aan aangepaste digitale schoolboeken duidelijk. De enthousiaste samenwerking van Eureka Die-'s-Lekti-kus, de Vlaamse educatieve uitgevers (GEWU), Sprint (Jabbla) en Kurzweil (Sensotec), Eureka Onderwijs en het departement onderwijs mondde in heel korte tijd uit in een digitale bibliotheek.'
Anny Cooreman, oprichtster Eureka Leuven

ADIBib: gratis Aangepaste Digitale Bibliotheek voor leerlingen met een beperking in de schriftelijke communicatie

Eureka ADIBib stelt digitale versies van gewone, gedrukte schoolboeken ter beschikking aan leerlingen met ernstige lees- en/of schrijfproblemen. ADIBib krijgt de druk-pdf's van de Vlaamse educatieve uitgeverijen van schoolboeken, en zet die om naar een aangepast digitaal bestand. Kinderen met lees- en/of schrijfbeperkingen kunnen het boek dus gebruiken op hun laptop. Ze zien op hun computerscherm alles wat in de gedrukte versie van het leerboek staat. Ze kunnen voorleessoftware gebruiken, en zo tegelijk lezen, luisteren naar wat in hun leerboek staat, en zelf dingen invullen. Eureka ADIBib startte in 2008 als een proefproject. Sinds september 2011 krijgt ADIBib subsidies van de Vlaamse overheid. Op iets meer dan 5 jaar tijd (maart 2016) bereikten we 10.000 leerlingen.

Eerste hulp voor kinderen met leerstoornissen

ADIBib heeft schoolboeken voor basis en het secundair onderwijs. ADIBib is er alleen voor leerlingen

  • leerlingen met een attest dyslexie = ernstige leesproblemen
  • leerlingen met een attest dyspraxie = ernstige schrijfproblemen
  • GON-leerlingen = geïntegreerd onderwijs
  • leerlingen in het buitengewoon onderwijs van type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod
  • leerlingen met een ADIBib-attest (kan alleen opgemaakt worden door het CLB)

ADIBib is gratis. Het departement onderwijs subsidieert ADIBib en de Vlaamse educatieve uitgeverijen stellen de bestanden kosteloos ter beschikking.

Digitale schoolboeken

ADIBib heeft enkel schoolboeken (leer- en werkboeken). Op dit moment telt onze bibliotheek al meer dan 3000 titels. En er komen voortdurend nieuwe bij. In de catalogus kan je kijken of het boek dat jouw kind nodig heeft al beschikbaar is bij ADIBib. Als dat niet zo is, kan je altijd een omzetting aanvragen. ADIBib heeft geen leesboeken. Daarvoor kan je wel terecht bij Luisterpunt.

De ADIBoek-spelregels

ADIBoeken zijn een leerhulp voor kinderen met een beperking in de schriftelijke communicatie. Dat zij hun schoolboeken digitaal krijgen, is een uitzondering op de Auteurswet (art.22, § 1, 11°): 'de reproductie en mededeling aan het publiek van werken ten behoeve van mensen met een handicap, die rechtstreeks met deze handicap verband houden en van niet-commerciële aard zijn en voor zover het wegens de betrokken handicap noodzakelijk is, voor zover hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur’.

Uitgevers en auteurs doen in dit geval afstand van de gebruikelijke vergoedingen. Ze leveren de bestanden gratis aan.

Daarom zijn ADIBoeken er alleen voor leerlingen met het juiste attest (dyslexie / dyspraxie / GON / buitengewoon onderwijs type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod of een ADIBib-attest). Elke leerling moet ook altijd de gedrukte versie van het boek hebben.

ADIBoeken zijn strikt persoonlijk en dragen een watermerk met de naam van de leerling. Je mag ADIBoeken niet doorgeven. De school mag je ook geen ADIBoeken met de naam van een andere leerling geven.

Hefboom voor gelijke kansen

Leerstoornissen geven je kind een achterstand op school, al is het even slim als zijn klasgenootjes. Voor een leerling met dyslexie of dyspraxie gaat lezen en schrijven niet automatisch. Het kind moet hierin veel meer tijd en energie steken dan klasgenoten. ADIBoeken geven deze leerlingen meer kansen en meer zelfstandigheid.

ADIBib is een deelwerking van Eureka Leuven, een kenniscentrum voor de aanpak en preventie van leerstoornissen. Eureka Leuven wil kinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen helpen 'van mankement naar talent' en hen betere kansen geven om

  • hun talenten te ontwikkelen;
  • hun leerstoornissen te compenseren of bij te sturen;
  • actief deel te nemen aan alle onderdelen van het maatschappelijk leven;
  • zelfstandige en gelukkige mensen te worden.

ADIBib is ontstaan vanuit de praktijk: als praktische steun voor leerlingen met een leesbeperking. Eureka Leuven en Eureka ADIBib werken volgens het idee van de hefboom en het tangram.

TangramprincipeHefboomprincipe

De hefboom: met zo weinig mogelijk energie zorgen voor zoveel mogelijk (structurele) verandering. 
Het tangram: 'Met deze elementen moet ik het doen. Met deze elementen kan ik alle kanten uit.'  Eureka Leuven wil dromen waarmaken door te starten vanuit de realiteit
.