Digitale boeken die je kan lezen, beluisteren en invullen | Eureka ADIBib

'ADIBib kwam er na de vakantie van Tom, 12 jaar. Zijn ouders hebben in juli en augustus elk vrij moment aan de computer doorgebracht om zijn schoolboeken in te scannen. De nieuwe mogelijkheden van voorleessoftware maakte de nood aan aangepaste digitale schoolboeken duidelijk. De enthousiaste samenwerking van Eureka Die-'s-Lekti-kus, de Vlaamse educatieve uitgevers (GEWU), Sprint (Jabbla) en Kurzweil (Sensotec), Eureka Onderwijs en het departement onderwijs mondde in heel korte tijd uit in een digitale bibliotheek.'
Anny Cooreman, oprichtster Eureka Leuven

ADIBib: gratis Aangepaste Digitale Bibliotheek voor leerlingen met een beperking in de schriftelijke communicatie

Eureka ADIBib stelt digitale versies van gewone, gedrukte schoolboeken ter beschikking aan leerlingen met ernstige lees- en/of schrijfproblemen. ADIBib krijgt de druk-pdf's van de Vlaamse educatieve uitgeverijen van schoolboeken, en zet die om naar een aangepast digitaal bestand. Kinderen met lees- en/of schrijfbeperkingen kunnen het boek dus gebruiken op hun laptop. Ze zien op hun computerscherm alles wat in de gedrukte versie van het leerboek staat. Ze kunnen voorleessoftware gebruiken, en zo tegelijk lezen, luisteren naar wat in hun leerboek staat, en zelf dingen invullen. Eureka ADIBib startte in 2008 als een proefproject. Sinds september 2011 krijgt ADIBib subsidies van de Vlaamse overheid. Op iets meer dan 5 jaar tijd (maart 2016) bereikten we 10.000 leerlingen.

Digitale schoolboeken

ADIBib heeft enkel schoolboeken (leer- en werkboeken). Op dit moment telt onze bibliotheek al meer dan 3000 titels. En er komen voortdurend nieuwe bij. In de catalogus kan je kijken of het boek dat jouw kind nodig heeft al beschikbaar is bij ADIBib. Als dat niet zo is, kan je altijd een omzetting aanvragen. ADIBib heeft geen leesboeken. Daarvoor kan je wel terecht bij Luisterpunt.

Hefboom voor gelijke kansen

Leerstoornissen geven je kind een achterstand op school, al is het even slim als zijn klasgenootjes. Voor een leerling met dyslexie of dyspraxie gaat lezen en schrijven niet automatisch. Het kind moet hierin veel meer tijd en energie steken dan klasgenoten. ADIBoeken geven deze leerlingen meer kansen en meer zelfstandigheid.

ADIBib is een deelwerking van Eureka Leuven, een kenniscentrum voor de aanpak en preventie van leerstoornissen. Eureka Leuven wil kinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen helpen 'van mankement naar talent' en hen betere kansen geven om

  • hun talenten te ontwikkelen;
  • hun leerstoornissen te compenseren of bij te sturen;
  • actief deel te nemen aan alle onderdelen van het maatschappelijk leven;
  • zelfstandige en gelukkige mensen te worden.

ADIBib is ontstaan vanuit de praktijk: als praktische steun voor leerlingen met een leesbeperking. Eureka Leuven en Eureka ADIBib werken volgens het idee van de hefboom en het tangram.

Tangramprincipe
Hefboomprincipe

De hefboom: met zo weinig mogelijk energie zorgen voor zoveel mogelijk (structurele) verandering. 
Het tangram: 'Met deze elementen moet ik het doen. Met deze elementen kan ik alle kanten uit.'  Eureka Leuven wil dromen waarmaken door te starten vanuit de realiteit.


Een beetje geschiedenis

Eureka ADIBib is een onderdeel van Eureka Leuven, een kenniscentrum voor de aanpak en preventie van leerstoornissen. Eureka Leuven gelooft, vanuit ervaring, dat scholen meer en betere leerzorg kunnen realiseren met behulp van informatie- en computertechnologie.

Screenshot van De Computer, mijn surfplank

In 2007 bracht Eureka Die-’s-Lekti-kus de groene werkmap De computer, mijn surfplank bij het leren – een hefboom als instrument tot integratie uit, een pakket voor het leerondersteunend inzetten en integreren van de computer in de klaspraktijk. Alle scholen basis en secundair onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten kregen een gratis exemplaar. Het project kreeg steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

ADIBib was het vervolg op deze groene map. We stelden een nood vast waaraan niet werd tegemoet gekomen: de beschikbaarheid van de nodige tools voor compenserend ICT-gebruik bij leerlingen met ernstige beperkingen in de schriftelijke communicatie.

ADIBib startte in 2008 als proefproject met 250 gebruikers. Het richtte zich toen specifiek op leerlingen met dyslexie in de tweede en derde graad van het basisonderwijs tweede en derde graad en de eerste graad van het secundair.

Doorheen de jaren kreeg ADIBib zijn definitieve vorm. Het project maakte een evolutie door naar een ruimere doelgroep: ook leerlingen met dyspraxie, de GON-leerlingen en de leerlingen van het buitengewoon onderwijs type 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9, basisaanbod en leerlingen die een ADIBib-attest hebben. Het verbreedde ook naar het volledige basis en secundair onderwijs.

.