Veelgestelde vragen over onze werking | Eureka ADIBib

Problemen

Ik vind mijn school niet terug in de scholenlijst.

Probeer met een specifieke zoekterm je school terug te vinden. Zoeken op 'basisschool' heeft geen zin, want je zal honderden resultaten krijgen. We raden je aan te zoeken op straatnaam.

We maken gebruik van een officiële scholenlijst van de Vlaamse Overheid. Je zou elke Vlaamse school in de lijst moeten kunnen terugvinden.

Vind je je school alsnog niet? Mail dan naar adibib@eurekaleuven.be

Ik kan mijn bestelling niet afronden.

Je hebt problemen in stap 3 van je bestelling, bij het invullen van de attestgegevens van je leerlingen. Het lukt je niet om naar de volgende stap te gaan. Dat komt omdat je gebruik maakt van Internet Explorer. Probeer het eens met een andere browser, zoals Google Chrome of Mozilla Firefox. Sluit gerust je huidige sessie in je browser af: je winkelmandje zal gevuld blijven.

Heb je een ander probleem bij je bestelling? Mail dan naar adibib@eurekaleuven.be.

Ik kan de boeken van ADIBib niet openen.

Volg deze stappen:

Voor Sprint:

 • Gebruik altijd de laatste versie van SprintPDF.
 • Surf naar www.jabbla.com en ga dan naar downloads.
 • Steek de cd-rom van ADIBib in.
 • Kopieer via de verkenner alle bestanden naar de harde schijf of een USB-stick.
 • Open de SprintPDF.
 • Open het boek via bestand en openen.

Voor Kurzweil 3000:

 • Steek de cd-rom van ADIBib in.
 • Kopieer via de verkenner alle bestanden naar de harde schijf of een USB-stick.
 • Open Kurzweil.
 • Open het boek via bestand en openen.

Ik kan de bestanden niet lezen met Sprint.

Je moet SprintPDF gebruiken om de bestanden te lezen.

Startknop SprintPDF

Help! Ik vind mijn boek niet in de lijst.

Dat wil zeggen dat het boek nog niet is omgezet. Je kan hier een omzetting aanvragen.

Ik kan niet schrijven/invullen in een ADIBoek.

Op een cd-rom kan je nooit schrijven. Kopieer daarom alle bestanden van de cd-rom naar de harde schijf of USB-stick.
Als je problemen blijft hebben, mail naar adibib@eurekaleuven.be. Leg uit over welke bestanden het gaat. Vermeld ook je bestelnummer of de gestructureerde mededeling van je betaling.

Over ADIBib

Wat is ADIBib?

ADIBib is de gratis aangepaste digitale bibliotheek voor leerlingen met een beperking in de schriftelijke communicatie.

Wat doet ADIBib?

ADIBib stelt digitale versies van schoolboeken ter beschikking aan leerlingen met lees- en/of schrijfbeperkingen.

Hoe doen we dat?

ADIBib krijgt de druk-pdf’s van de uitgeverijen, en zet die om in een aangepaste digitale versie. Je kind ziet op z’n computerscherm alles wat in de gedrukte versie van het leerboek staat. Kinderen kunnen zo tegelijk lezen, luisteren naar wat in hun leerboek staat en zelf dingen invullen.

Voor wie is ADIBib er?

ADIBib is er alleen voor lagere en middelbare school-leerlingen:

 • leerlingen met een attest dyslexie (ernstige leesproblemen)
 • leerlingen met een attest dyspraxie (ernstige schrijfproblemen)
 • GON-leerlingen (geïntegreerd onderwijs)
 • leerlingen in het buitengewoon onderwijs: type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod.
 • leerlingen met een ADIBib-attest


Heeft ADIBIb het boek dat ik nodig heb?

Dat kan je nakijken in de catalogus. Meer info over bestellenof aanvragen vind je hier.

Heeft ADIBib ook gewone leesboeken?

Nee. Wij hebben alleen schoolboeken.

Voor leesboeken kan je terecht bij Luisterpunt. Dat is de Vlaamse openbare bibliotheek voor kinderen en volwassenen met een leesbeperking. Luisterpunt maakt Daisy*-luisterboeken: vrijwilligers lezen het boek in. Met een Daisy-speler of de gratis Daisy-software kan je kind heel gemakkelijk het boek (trager) laten voorlezen zonder stemvervorming. Het kan door het boek bladeren, stukken opnieuw beluisteren, vooruit lezen … alles wat bij een gedrukt leesboek ook kan.
*Daisy staat voor Digital Accessible Information System. Dat is de wereldwijde standaard voor luisterboeken voor mensen met een leesbeperking.

Ik heb zelf boeken ingescand voor mijn zoon/dochter. Kan ik ADIBib hiermee helpen?

Neen. ADIBib heeft een overeenkomst met de uitgeverijen: we gebruiken alleen hun bestanden. Voor ons is dat de enige legale weg.

Over ADIBoeken

Wat is een ADIBoek?

Een ADIBoek is een digitale kopie van de papieren schoolboeken voor het lager en middelbaar onderwijs. Je kind ziet op z’n computer alles wat in de gedrukte versie staat. Zo kan het tegelijk lezen, luisteren naar het boek, en zelf dingen invullen.

Hoe helpt een ADIBoek mijn kind met leerstoornissen vooruit?

ADIBoeken geven kinderen met ernstige lees- en/of schrijfproblemen de hulp die ze nodig hebben in de klas. Door hun leerstoornis hebben ze het dikwijls moeilijker en hebben ze meer tijd nodig dan hun klasgenoten. ADIBoeken kunnen dat probleem voor een groot deel opvangen.

Een kind dat slecht ziet, draagt een bril … een kind met lees- en/of schrijfproblemen gebruikt ADIBoeken. Kinderen krijgen opnieuw gelijke kansen. Je kind wordt zelfstandiger en kan zijn zoals de andere kinderen. Zo kan het z’n talenten ontplooien en onderwijs volgen dat bij hem/haar past.

Welke software heb ik nodig om boeken van ADIBib te lezen?

ADIBoeken zijn speciaal aangepast voor Kurzweil 3000, SprintPDF of WoDy-pdf.
Je kan deze boeken dan gebruiken met elke software die deze aangepaste PDF’s kan lezen.

Welke boeken krijgen hoge of lage prioriteit?

Boeken met vreemde talen. Ook reeksen die al in ADIBib zitten, vullen we als eerste aan. Bijvoorbeeld: als Markant voor het eerste secundair in ADIBIb zit, krijgen Markant 2 en 3 voorrang.
Boeken met veel leestekst in het Nederlands alleen, bijv. godsdienst, biologie.
Wiskundeboeken en wetenschapsboeken met veel formules hebben meestal weinig leestekst. Ze krijgen dus een lagere prioriteit.

Bestellen/aanvragen/betalen

Zijn de boeken van ADIBib gratis?

Ja. Het departement onderwijs subsidieert ADIBib.

Je kan ADIBib alleen gebruiken voor je kind in het buitengewoon onderwijs, je kind met GON-attest en je kind met een attest dyslexie, dyspraxie of ADIBib-attest. Het kind moet in het bezit zijn van de gedrukte versie van de boeken.

Wat is het verschil tussen bestellen en aanvragen?

Aanvragen = aan ADIBib vragen om een boek dat nog niet digitaal voorhanden is, om te zetten. Je vraagt dus om een nieuw computerboek te maken. Zie prioriteiten. Je kan dit volgen op Facebook. Vraag hier je boek aan.

Bestellen = een boek dat al beschikbaar is bij ADIBib, bestellen. Bestel.

Bekijk op http://adibib.info/?view=lijstmetaanvragen de lijst met alle aangevraagde boeken, alsook waar ze staan in het proces.

Wie mag bestellen? Wie mag aanvragen?

Jij, als ouder, kan een boek bestellen dat al op de lijst staat of een aanvraag doen voor een nieuw boek. Leerkrachten of andere begeleiders mogen dat ook doen.
De bestelling is leerlinggebonden: op het formulier moet je altijd de naam van de leerling en de school vermelden.
Een aanvraag is niet leerlinggebonden.

Bekijk op http://adibib.info/?view=lijstmetaanvragen de lijst met alle aangevraagde boeken, alsook waar ze staan in het proces.

Wanneer kan ik een boek bestellen of aanvragen?

Je kan altijd een boek bestellen of een nieuwe aanvraag indienen.

ADIBib controleert regelmatig de lijst met aanvragen. Dan sturen we onze selectie naar de uitgeverijen (zie prioriteiten).

Bekijk op http://adibib.info/?view=lijstmetaanvragen de lijst met alle aangevraagde boeken, alsook waar ze staan in het proces.

Hoe weet ik of mijn aanvraag is goedgekeurd?

Bekijk op http://adibib.info/?view=lijstmetaanvragen de lijst met alle aangevraagde boeken, alsook waar ze staan in het proces.

We kunnen je jammer genoeg geen persoonlijk bericht sturen. Op onze Facebookpagina geven we updates van de nieuwe boeken die omgezet zijn. Helaas kunnen we niet op alle aanvragen ingaan (zie prioriteiten).

Een geselecteerde aanvraag verloopt als volgt:
• aanvraag door ouder/leerkracht/begeleider
• aanvraag door ADIBib aan de uitgeverij
• in omzetting
• online beschikbaar

Kan ik meerdere boeken voor mijn kind bestellen?

Uiteraard. Vermeld gewoon de naam van je kind en zijn/haar school. Daarna kan je een hele reeks boeken bestellen.

Ik deed een foutieve bestelling.

Plaats gewoon een nieuwe, juiste bestelling. Stuur vervolgens een mail naar adibib@eurekaleuven.be met daarin het bestelnummer van de bestelling die je wilt annuleren. Er zal geen dubbele levering gebeuren als je dat doet.

Ik kreeg geen bevestigingsmail.

Dat betekent dat je bestelling niet juist is doorgekomen. Best kan je die dus gewoon opnieuw doen.

Levering

Ik kreeg mijn levering nog niet.

Kijk zeker ook in je ongewenste berichten. Is het al twee werkdagen sinds je bestelling geplaatst werd? Misschien liep er iets mis bij de verzending. Stuur een mail naar adibib@eurekaleuven.be met daarin je bestelnummer of de gestructureerde mededeling van je betaling.

Ik ben mijn bestelmail kwijt en kan niet betalen.

Stuur een mail naar adibib@eurekaleuven.be. Vermeld je naam en het mailadres dat je gebruikt hebt om te bestellen.

Kan ik iets doen om mijn levering of aanvraag te versnellen?

Nee. Elke bestelling of aanvraag van een nieuw boek doorloopt een aantal vaste stappen.
ADIBib stuurt je boek(en) op binnen de 2 weken na bestelling.