Het verhaal van ADIBib | Eureka ADIBib

Een beetje geschiedenis

Eureka ADIBib is een onderdeel van Eureka Leuven, een kenniscentrum voor de aanpak en preventie van leerstoornissen. Eureka Leuven gelooft, vanuit ervaring, dat scholen meer en betere leerzorg kunnen realiseren met behulp van informatie- en computertechnologie.

Screenshot van De Computer, mijn surfplank

In 2007 bracht Eureka Die-’s-Lekti-kus de groene werkmap De computer, mijn surfplank bij het leren – een hefboom als instrument tot integratie uit, een pakket voor het leerondersteunend inzetten en integreren van de computer in de klaspraktijk. Alle scholen basis en secundair onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten kregen een gratis exemplaar. Het project kreeg steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

ADIBib was het vervolg op deze groene map. We stelden een nood vast waaraan niet werd tegemoet gekomen: de beschikbaarheid van de nodige tools voor compenserend ICT-gebruik bij leerlingen met ernstige beperkingen in de schriftelijke communicatie.

ADIBib startte in 2008 als proefproject met 250 gebruikers. Het richtte zich toen specifiek op leerlingen met dyslexie in de tweede en derde graad van het basisonderwijs tweede en derde graad en de eerste graad van het secundair.

Doorheen de jaren kreeg ADIBib zijn definitieve vorm. Het project maakte een evolutie door naar een ruimere doelgroep: ook leerlingen met dyspraxie, de GON-leerlingen en de leerlingen van het buitengewoon onderwijs type 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9, basisaanbod en leerlingen die een ADIBib-attest hebben. Het verbreedde ook naar het volledige basis en secundair onderwijs.