Overzicht van onze partners | Eureka ADIBib

We bedanken:

ADIBib zou niet mogelijk zijn zonder de steun van onze partners. We bedanken:

De Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers (GEWU) en andere uitgeverijen

Zij maken sinds maart 2010 via een memorandum een uitzondering op de algemene regel van het auteursrecht. Uitgevers en auteurs doen in dit geval afstand van de gebruikelijke vergoedingen. Ze leveren de bestanden gratis aan.

Nochtans garandeert de wetgeving op het auteursrecht hen een vergoeding voor hun investeringen in kwaliteit en dienstverlening. Uit maatschappelijk engagement dragen zij zo bij tot de bevordering van gelijke kansen voor leerlingen met lees- en/of schrijfproblemen.

Ook buiten de GEWU zijn er nog heel wat andere uitgeverijen die onze werking ook steunen, door belangeloos bestanden aan te leveren. Zij gaan hetzelfde maatschappelijk engagement aan. Ook hen willen we graag bedanken!

Academia Press
Academic Service
Acco
Uitgeverij Averbode
logo Averbode
Boom Lemma Den Haag
Boom Uitgevers
Bohn Stafleu van Loghum
Campinia Media
CEGO Publishers
Coutinho
Die Keure
Editions Didier
Elsevier
Eureka Expert
Hachette
Knops Publishing
INNI Group
Intersentia
Intertaal
Garant
Hatier
Lannoo
LannooCampus
Larcier
Licap
Maklu
Malmberg
L&M Books
Polis
Pelckmans/Abimo
Plantyn
Prometheus
Standaard uitgeverij
Sdu uitgevers
Universa
Universitaire Pers Leuven (UPL)
Pearson
Van Gorcum
Van In
Vanden Broele
Vantilt
Vlajo
 VVKSO
Werkgroep Didactische Middelen
Wolf Legal Publishers
Zwijsen

Het Departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid

Voor de subsidies voor de decretale verankering van ADIBib.

Luisterpunt

Voor het partnerschap: samen sterk, elk op eigen vlak, voor personen met een beperking in het lezen.