Overzicht van onze partners | Eureka ADIBib

We bedanken:

ADIBib zou niet mogelijk zijn zonder de steun van onze partners. We bedanken:

De Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers (GEWU)

Zij maken sinds maart 2010 via een memorandum een uitzondering op de algemene regel van het auteursrecht. Uitgevers en auteurs doen in dit geval afstand van de gebruikelijke vergoedingen. Ze leveren de bestanden gratis aan.

 Academia Press Acco logo Averbode De Boeck Die Keure
 Eureka Expert INNI Group Intersentia LannooCampus Larcier
 Licap Pelckmans/Abimo Plantyn Universitaire Pers Leuven (UPL) Van In
 Vanden Broele Zwijsen

Nochtans garandeert de wetgeving op het auteursrecht hen een vergoeding voor hun investeringen in kwaliteit en dienstverlening. Uit maatschappelijk engagement dragen zij zo bij tot de bevordering van gelijke kansen voor leerlingen met lees- en/of schrijfproblemen.

Andere uitgeverijen die bestanden aanleveren

Ook buiten de GEWU zijn er nog heel wat andere uitgeverijen die onze werking ook steunen, door belangeloos bestanden aan te leveren. Zij gaan hetzelfde maatschappelijk engagement aan. Ook hen willen we graag bedanken!

 Academic Service Boom Uitgevers Boom Lemma Den Haag Campinia Media Coutinho
 Intertaal Lannoo Malmberg Pearson Prometheus
 Sdu Standaard Uitgeverij Professional Universa Van Gorcum Vantilt
 VVKSO Werkgroep Didactische Middelen

Het Departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid

Voor de subsidies voor de decretale verankering van ADIBib.

Luisterpunt

Voor het partnerschap: samen sterk, elk op eigen vlak, voor personen met een beperking in het lezen.