Privacybeleid

Privacy

Wanneer u een bestelling plaatst via de website, zullen bepaalde persoonsgegevens worden opgevraagd, waaronder gegevens die de gezondheid betreffen. Zonder opgave van deze gegevens, is het helaas niet mogelijk om een bestelling te plaatsen. Door een bestelling te plaatsen via de website, geeft u dan ook uw uitdrukkelijke toestemming met de verwerking van deze gegevens onder de voorwaarden hieronder uiteengezet. Wat betreft de gegevens die de gezondheid betreffen, kan u uw toestemming op elk moment intrekken, met dien verstande dat de bestelling in dat geval wordt geannuleerd.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, in de zin van de Wet van 8 december 1992, is Eureka Die-'s-lekti-kus VZW, Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-lo.

De opgevraagde gegevens worden gebruikt voor klantenbeheer enerzijds en anderzijds om het rechtmatig gebruik van de ADIBoeken te waarborgen. ADIBoeken zijn immers enkel te gebruiken door leerlingen die beschikken over het juiste attest. Deze attestgegevens moeten dan ook worden ingevuld. Deze leerlingen moeten bovendien beschikken over de gedrukte exemplaren van de boeken waarvan het ADIBoek besteld wordt.

De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de medewerkers van Eureka ADIBib die instaan voor de verwerking van uw bestelling. De gegevens die de gezondheid betreffen daarentegen worden onmiddellijk nadat ze door u werden ingevoerd, weggeschreven. Met uitzondering van de projectcoördinator van Eureka ADIBib kan geen enkele van de medewerkers deze gegevens zien. Conform de wet op de Verwerking van Persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt u over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan uw recht op toegang, verbetering en/of verwijdering van persoonsgegevens gratis uitoefenen door uw cliëntgegevens online te raadplegen via een persoonlijke login op de site van Eureka ADIBib.

Voor de procedure, verdere info en/of vragen kan u ADIBib contacteren.

De volledige wetteksten waaronder de gecoördineerde versie van de privacywet als de tekst van het KB van 13 februari 2001, welke de privacywet uitvoert, kan men terugvinden op volgende website: www.privacycommission.be. Ook de aangifte die Eureka Die-'s-lekti-kus VZW in het kader van deze verwerking heeft verricht, kan worden geconsulteerd via die website.