Vacatures

Dynamische communicatiemedewerker ADIBib en LeesVoorVlaanderen

Situering

Eureka Leuven www.eurekaleuven.be is een innovatief kennis- en expertisecentrum voor leerstoornissen en problemen bij het leren met als centraal thema ‘Van Mankement naar Talent’.

Eureka ADIBib (www.adibib.be) en LEES VOOR Vlaanderen (www.leesvoor.vlaanderen) faciliteren in opdracht van de overheid het gebruik van voorleessoftware en aangepaste digitale boeken in het onderwijs. Kijk al zeker naar https://youtu.be/QHYvi2lhhkc

Eureka Die-’s-lekti-kus wil het team zo snel mogelijk aanvullen met een enthousiaste medewerker die vooral zal instaan voor het directe en indirecte contact met scholen.

Eureka zet talenten centraal. De functie zal ingevuld worden in functie van jouw sterktes en zwaktes. Je bent dan een schakel in het team die de visie en missie van Eureka maatschappelijk wil helpen realiseren.

Jobinhoud

We zijn op zoek naar een gedreven collega met expertise in communicatie die ons helpt bij het bekend maken van de mogelijkheid om te werken met digitale leer-en werkboeken en het gebruik van voorleessoftware in een schoolomgeving.

 • Je doelen zijn sensibiliseren, informeren en activeren van het gebruik van voorleessoftware en ADIBoeken in alle Vlaamse scholen op niveau basis en secundair onderwijs.
 • Je bouwt een communicatieplan uit in samenwerking met collega’s.
 • Je organiseert minstens 30 contactmomenten met scholen en onderwijsmensen. Hierbij kom je in nauw contact met de praktijkgerichte noden en wensen.
 • Je werkt mee aan de digitale informatie via de websites en sociale media. Je zet campagnes op waarbij je het effect meet.
 • Je werkt mee aan folders en brochures.
 • Je werkt een online tool uit dat vorming in dit domein ondersteunt.

Jobgerelateerde competenties

 • Ik heb relevante ervaring in het domein van rechtstreekse communicatie met het onderwijsveld. Ik heb ervaring in vorming in groepsverband.
 • Ik ben een voorstander van 21ste eeuwse vaardigheden en UDL.
 • Ik heb relevante ervaring in digitale communicatie en kan hierin vlot samenwerken met interne partners. Het resultaat steunt op teamwerk.
 • Ik leer graag bij en sta open voor bijsturing en relevante kritiek.
 • Ik organiseer en structureer mijn werk goed. Ik ben gekend als een goede organisator.
 • Ik ben proactief, voorzie problemen en vraag tijdig hulp om deadlines te halen en taken correct af te werken.
 • Ik sta positief in het leven.
 • Ik kan vlot omgaan met Word en heb oog voor grafische vormgeving.
 • Ik sta flexibel in de job. Er is occasioneel avondwerk en ik ben bereid me te verplaatsen over heel Vlaanderen
 • Ik heb een auto. Er is kilometervergoeding voorzien.

Persoonsgerelateerde competenties

Wij bieden

 • Contract van onbepaalde duur, voltijds of deeltijds 4/5.
 • Onmiddellijke indiensttreding

Adres

Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo

Waar en hoe solliciteren

Stuur je CV met motivatiebrief. Voeg een korte PowerPointpresentatie toe waarin je jezelf voorstelt.

Contactpersoon: sollicitaties@eurekaleuven.be