De werking van onze aangepaste bibliotheek | Eureka ADIBib

ADIBoeken: van papier naar computer

ADIBoeken zijn digitale versies van de papieren schoolboeken voor het basis en secundair onderwijs. Het zijn zowel handboeken als werkboeken. Ze zijn er speciaal voor leerlingen met ernstige lees- en/of schrijfproblemen. Je kind ziet op zijn computer alles wat in het gedrukte boek staat. Je kan voorleesprogramma’s gebruiken en zo tegelijk lezen, luisteren naar de tekst, of zelf woorden of zinnen invullen.

Jelle draagt een bril, Lotje gebruikt ADIBoeken

Een vergelijking:

Jelle ziet niet zo goed. En daarom heeft hij moeite om te lezen wat de juf op het bord schrijft. Hij kan niet volgen. Z’n ouders zorgen dat Jelle een bril krijgt. Opeens kan hij in de klas weer gewoon mee met de rest.

Lotje heeft dyslexie. Ze heeft talent voor talen en wil graag dingen leren. Maar bij Frans maken de woorden rare zinnen in haar hoofd. Sinds kort gebruikt Lotje in de klas een laptop met daarop het ADIBoek Bonjour les Enfants, hetzelfde leerboek als haar klasgenoten. Met haar hoofdtelefoon kan ze naar de Franse les luisteren, en tegelijk meelezen op haar computerscherm. Dat maakt veel duidelijk.


Een kind dat niet goed ziet, krijgt een bril van de oogarts. Een kind met zware lees- of schrijfproblemen, krijgt ADIBoeken, de digitale boeken van ADIBib. Zo simpel is het.

Kinderen met leerstoornissen moeten meer moeite doen om te onthouden, ze moeten meer nadenken over wat ze lezen en schrijven. ADIBoeken geven Lotje en haar lotgenootjes opnieuw dezelfde kansen als Jelle, Samir, Nena en alle andere kinderen in hun klas. Je kind wordt zelfstandiger en kan zijn zoals de anderen. Zo kan het z’n talenten ontplooien en onderwijs volgen dat bij hem/haar past.

Oei, al die techniek …

ADI-wat-boeken? Dat gaat mij nooit lukken. Laat staan dat m’n kind daarmee overweg kan …

Geen paniek. ADIBoeken gebruiken is echt niet zo moeilijk. In een notendop werkt het zo: je bestelt een ADIBoek voor je kind. Dat betekent dat wij je een link mailen om het schoolboek in aangepaste PDF-versie te downloaden op de laptop van je kind. Je mag het ADIBoek ook kopiëren op de verschillende computers waarop je kind werkt.

Om te lezen én te schrijven in een ADIBoek, heb je voorleessoftware nodig. Ook die moet je installeren op de laptop. De meest gebruikte en meest bekende programma’s zijn Kurzweil 3000 , SprintPDF en Wody-pdf . Zo’n programma leest digitale boeken zo snel of zo traag als je zelf wil voor, in verschillende talen, de hele teksten of zin per zin of woord per woord … Je kind kan tegelijk lezen en luisteren. Een kind met dyspraxie of schrijfmoeilijkheden kan invullen en zo een leesbaar resultaat afleveren. Het kan ook beter en sneller invullen in een ADIBoek.

De ADIBoek-spelregels

ADIBoeken zijn een leerhulp voor kinderen met een beperking in de schriftelijke communicatie. Dat zij hun schoolboeken digitaal krijgen, is een uitzondering op de Auteurswet (art.22, § 1, 11°): 'de reproductie en mededeling aan het publiek van werken ten behoeve van mensen met een handicap, die rechtstreeks met deze handicap verband houden en van niet-commerciële aard zijn en voor zover het wegens de betrokken handicap noodzakelijk is, voor zover hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur’.

Uitgevers en auteurs doen in dit geval afstand van de gebruikelijke vergoedingen. Ze leveren de bestanden gratis aan.

Daarom zijn ADIBoeken er alleen voor leerlingen met het juiste attest (dyslexie / dyspraxie / GON / buitengewoon onderwijs type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod of een ADIBib-attest). Elke leerling moet ook altijd de gedrukte versie van het boek hebben.

ADIBoeken zijn strikt persoonlijk en dragen een watermerk met de naam van de leerling. Je mag ADIBoeken niet doorgeven. De school mag je ook geen ADIBoeken met de naam van een andere leerling geven.

Een ADIBoek bestellen of aanvragen

Momenteel zijn er meer dan 3 000 verschillende titels beschikbaar voor bestelling. Je kan meerdere boeken bestellen voor je kind. Je kan ook voor meerdere kinderen ineens bestellen. Ook leerkrachten of andere begeleiders mogen ADIBoeken bestellen voor een leerling.

Je kan een boek dat niet in ADIBib voorhanden is, ook aanvragen. We proberen in te spelen op de noden, en zoveel mogelijk boeken op aanvraag om te zetten. Jaarlijks komen er een heel aantal titels bij. Sommige boeken krijgen voorrang, bijvoorbeeld boeken voor Frans of Engels en boeken met veel tekst in.

Wil je kijken welke boeken er in onze aanvraagprocedure zitten? Wil je weten hoever je boek al in het proces zit? Ga dan kijken op http://adibib.info/?v=lijstmetaanvragen .