Lees voor

Resultaten Enquête 2019-2020

Dit waren jullie antwoorden op onze vragen.

Zoals elk jaar bevroegen we jullie aan het eind van vorig schooljaar in een grootschalige enquête.

De belangrijkste resultaten daarvan kan je hieronder lezen.

Wil je alle resultaten in detail nalezen? Download dan het verslag

1. Verdeling respondenten

Vooral ouders hebben onze bevraging ingevuld. Maar we kregen ook antwoorden uit het gewoon en buitengewoon onderwijs (35%) en van leerlingen zelf (11%).

Van de mensen uit het onderwijs werden vooral zorgbegeleiders en zorgcoördinatoren vertegenwoordigd.

en vooral zorgbegeleiders en zorgcoördinatoren vertegenwoordigd.


2. Keuze software

We vroegen aan ouders hoe zij de keuze voor hun softwarepakket maken. Daaruit blijkt dat 39% van alle mama's en papa's de keuze van de school volgt.

43% van de bevraagden kende de voorleessoftware al of werd door anderen overtuigd bij hun keuze.

3. Effecten op leerlingen volgens opleiding

Zowel leerlingen als ouders geven aan dat ADIBoeken en voorleessoftware de motivatie verbeteren en dat leerlingen betere punten halen.

Leerlingen van alle opleidingen 
geven aan 
gemiddeld betere punten te scoren.

Vooral leerlingen van 
de tweede graad ASO/TSO/KSO 
geven de voordelen aan.
Ook ouders geven aan 
dat hun kind 
betere resultaten behaalt, 
ongeacht de opleiding.
Leerlingen van de tweede 
en derde graad 
geven aan eenvoudiger 
te starten met taken.


Leerlingen uit het BSO 
geven aan 
dat het vaak nog moeilijk is 
om te starten.
Uit de enquête voor ouders blijkt
dat over bij alle opleidingsniveaus 
de motivatie gemiddeld stijgt.
Leerlingen uit de eerste graad secundair
en tweede graad TSO/KSO 
geven het meest expliciet aan 
dat ze zich beter in hun vel voelen.


De invloed is 
voor alle doelgroepen 
wel gemiddeld positief.
Ouders geven gemiddeld aan 
dat hun kind 
meer zelfvertrouwen heeft. 
Dat gebeurt onafhankelijk van 
de opleiding en de leeftijd 
van de leerling.


Ook onderwijsprofessionals gaven 267 keer aan positieve gevolgen te zien (meerdere opties per persoon). 98 onderwijsprofessionals hadden geen zicht op eventuele voordelen, 8 zagen geen voordelen.

4. Samenvattingen enquête per doelgroep 

- Leerlingen

- Ouders

- Scholen

5. Impact van voorleessoftware tijdens de eerste lockdown

Slechts 0,7% van de ouders zag geen voordelen van werken met de computer tijdens de coronacrisis.