Lees voor

Resultaten Enquête 2022-2023

Dit waren jullie antwoorden op onze vragen.

Voorbije zomer bevroegen we jullie in een grootschalige enquête.

De belangrijkste resultaten daarvan kan je hieronder lezen.

Wil je alle resultaten in detail nalezen? Download dan het verslag 

Dit waren jullie antwoorden voor 2022-2023 in de grote ADIBib-enquête:

Verdeling respondenten

Er zijn 862 respondenten. 61% daarvan zijn ouders en leerlingen.

Van de mensen uit het onderwijs werden vooral zorgbegeleiders en zorgcoördinatoren vertegenwoordigd.

De respondenten


Ik volg les in... Wie heeft het toestel aangeschaft ? 


o Leerkrachten: 31% van de toestellen is aangekocht door ouders.
o Ouders: 46% heeft zelf het toestel aangekocht.


• Windows-toestellen (laptops) komen op de eerste plaats, Chromebooks op de tweede.
   Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van vaste computers.
20% heeft de laptop op school niet enkel voor eigen gebruik, hoewel de voorleessoftware quasi in elke les nodig is.
30% van de leerlingen uit het gewoon onderwijs was nog afhankelijk van de ouders voor het krijgen van een toestel om te gebruiken in de klas.        We vermoeden dat dit door Digisprong in de toekomst zal afnemen.
• Ouders worden amper betrokken bij de keuze van het toestel. Het is dan ook belangrijk dat ouders vaardig worden gemaakt indien hun kind een       toestel gebruikt dat ze zelf niet beheren of kennen. Thuis heeft de leerling nogal vaak een ander toestel dan in de klas.
92% van de professionals geeft aan dat ze niet zonder ADIBoeken of LeesVoor! kunnen werken in hun school.
Dit geldt ook voor 71% van de ouders. 66% van de ouders geeft aan dat de leerling ook thuis ADIBoeken en LeesVoor! gebruikt.

De effecten van ADIBoeken en voorleessoftware worden als sterk positief ervaren 

Zowel leerlingen als ouders geven aan dat ADIBoeken en voorleessoftware de motivatie verbeteren en dat leerlingen betere punten halen.

Respondenten kiezen uit een schaal van 0 = helemaal oneens tot 5 = helemaal eens

Leerlingen zijn erg positief over de voordelen van het gebruik van voorleessoftware

Totaalscore = 3,5/5.

• 3,7/5 Ik kan mijn aandacht meer zetten op het begrijpen omdat ik minder moeite moet doen om te lezen.

• 3,7/5 Ik ben minder moe van leeswerk en/of schrijven.
• 3,6/5 Ik werk sneller.
• 3,5/5 Ik haal betere punten.
• 3,5/5 Ik heb meer leerwinst nu ik de computer gebruik.
• 3,5/5 Ik vind alles beter terug omdat het op mijn computer staat.
• 3,5/5 Ik gebruik mijn talent beter, ik struikel minder over lezen of schrijven.
• 3,3/5 Ik start gemakkelijker of sneller met een schrijftaak. Ik voel minder tegenzin bij het schrijven.
• 3,1/5 Ik zit beter in mijn vel.

Ouders zijn erg positief over de voordelen van het gebruik van voorleessoftware.

Totaalscore = 3,6/5.

• 4,3/5 Sommige leerlingen zouden zonder ADIBoeken/voorleessoftware geen studies kunnen afwerken volgens hun talent.

Sinds mijn kind ADIBoeken/voorleessoftware gebruikt…

• 3,7/5 zie ik de mogelijkheden van mijn kind beter.
• 3,7/5 ben ik positiever gaan denken over ADIBoeken/voorleessoftware en de mogelijkheden ervan.
• 3,7/5 werkt mijn kind zelfstandiger voor school.
• 3,7/5 behaalt mijn kind betere resultaten.
• 3,6/5 heeft mijn kind meer zelfvertrouwen.
• 3,3/5 toont mijn kind meer motivatie voor schooltaken.
• 3,0/5 krijgt mijn kind meer waardering voor zijn/haar kunnen of inzet van de leerkracht

Professionals gewoon en buitengewoon onderwijs zijn heel positief over de voordelen van het gebruik van voorleessoftware.
Totaalscore = 3,9/5.

• 4,3/5 Met ADIBoeken/LeesVoor! verhogen de schoolse succeskansen van de leerlingen die dit nodig hebben.
• 4,1/5 Ik motiveer collega’s om actief gebruik te maken van ADIBoeken/LeesVoor!.
• 3,9/5 Ik ben positiever gaan denken over ADIBoeken/LeesVoor! en de mogelijkheden ervan.
• 3,7/5 Ik denk dat ADIBoeken en LeesVoor! anderstalige leerlingen meer leerkansen biedt om actief Nederlands te leren.
• 3,6/5 Ik zie de mogelijkheden/talenten van de leerling duidelijker sinds hij/zij ADIBoeken/LeesVoor! gebruikt.

Waarvoor wordt voorleessoftware volgens ouders gebruikt?

• 76,7% Teksten voorlezen                       • 82,3% Bij taken thuis
• 74,4% Bij toetsen en examens               • 72,4% Spelling controleren
• 72,8% Bij taken in de klas                     • 58,5% Typen ondersteunen
• 65,9% Tijdens de les

Leerlingen met voorleessoftware zijn nog vaak een unicum. Meer dan de helft is de enige gebruiker in de klas.
45% Geeft aan quasi altijd spellingscontrole te gebruiken.
38% Meestal het buitengewoon onderwijs zet de hulpmiddelen vooral in tijdens de lessen als voorlezer.
40% gebruikt het ook om spellingregels te ontdekken en te leren toepassen.


Wie is betrokken bij de aanvraag van LeesVoor!?

Het is voornamelijk de school die de keuze maakt wat betreft de voorleessoftware.
Er lijkt uit de cijfers weinig inspraak te zijn van ouders of leerlingen. Het beleid van de keuze is eerder weinig transparant of gedragen door een duidelijk kader of beleid in de school.

Ouders
• Ik koos voor dit softwarepakket, want… (N=434) Ongeveer de helft van de ouders geeft aan dat ze het softwarepakket kozen omdat de school dit programma gebruikt.
• Hoe was je betrokken bij de keuze? (N=434)? Slechts 18,2% van de ouders was betrokken bij de keuze van het pakket.

Scholen
• Wie adviseert in jouw school over de keuze of voorkeur voor een voorleessoftwarepakket? (N=312)?

In het gewoon onderwijs geeft 30% aan dat een werkgroep de keuze maakt en de info meedeelt.
In het buitengewoon onderwijs bedraagt dit 60%

Uit het open antwoord ‘andere’ volgt dat volgende opties ook populair zijn:

  • Er wordt steeds voor hetzelfde programma gekozen in scholen;
  • De keuze wordt genomen in overleg met externen (bv. scholengemeenschap);
  • Het wordt besproken met het ondersteuningsnetwerk.

Hoe verlopen de aanvragen voor ADIBoeken en/of voorleessoftware?

In het gewoon onderwijs is het voornamelijk de school die de aanvragen doet voor de voorleessoftware en ADIBib. Ouders moeten een gehandtekende toelating geven.
Ze worden echter te vaak niet betrokken, hoewel dat een wettelijke vereiste is.
In het buitengewoon onderwijs is er in de meeste gevallen gehandtekende toelating nodig van de ouders.

Hoe worden bestanden gedeeld tussen school en gebruikers


Evaluatie ADIBib
Hoe waarschijnlijk is het dat je ADIBIB zou aanbevelen aan een vriend of collega ? (N=434)

Ouders zijn erg tevreden van ADIBIB en meer dan 95% zou dit aanbevelen aan vrienden of collega’s.
Totaalscore= 8,7/10

Over ADIBib en LeesVoor! zeggen klanten uit het onderwijs het volgende:

- Bestellen is makkelijk. 4,2/5
- De website is duidelijk. 4,3/5
- Ik beveel ADIBib aan. 4,4/5

Daarnaast is de tevredenheid groot:
- Over de info op adibib.be 4,3/5
- Communicatie via mail 3,7/5
- Bestelprocedure 4,1/5 - Ondersteuning 4,5/5