Lees voor

Waarom?

Onze doelgroep


ADIBib zorgt voor ADIBoeken en voorleessoftware voor kinderen met een lees- of schrijfbeperking. Met onze tools ondersteunen we rechtstreeks de leerkracht, ouders, logopedisten en meer.

Redelijke aanpassingen

Als leerkracht kan je redelijke aanpassingen inzetten in het klaslokaal om te compenseren voor leerstoornissen. Wat werkt voor kinderen met dyslexie kan ook kinderen die moeilijkheden hebben met lezen, spellen en meer helpen. ADIBoeken en LeesVoor! zijn een eerste ondersteuning om in je talent te staan. Verdiep jezelf en hoor experten aan het woord rond redelijke aanpassingen.Wetgeving

De computer in de klas? Ja!
De computer als ‘compenserende hulpmiddel’ ? JA!
De wet zegt dat de computer als redelijke aanpassing verplicht is. 
In de brochure "Aan de slag met voorleessoftware: en nu?" lees je wat de overheid verwacht.

1. De eindtermen ICT

ADIBoeken en LeesVoor! maken leerlingen ICT-vaardig. Ze leren omgaan met informatie, technologie en computers. Met de Digisprong krijgt elke leerling vanaf het vijfde leerjaar een gratis toestel aangeboden. Zorgen dat ze vaardig zijn, is essentieel.

2. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

In dit VN-verdrag vind je wat mag, wat moet en wat niet mag. Personen met een handicap hebben recht op inclusief onderwijs. Dat wil zeggen dat een kind met een beperking niet noodzakelijk naar het aangepast onderwijs moet, maar ook in een ‘gewone’ school terecht kan. Hier krijgt het dan specifieke ondersteuning.
- Personen met een handicap hebben recht op redelijke aanpassingen in het onderwijs om hen gelijke rechten en kansen te geven.
- Personen met een handicap mogen niet gediscrimineerd worden.

Belangrijk voor jou en je kind met leerstoornissen: dit verdrag omschrijft een handicap niet als een ‘medisch probleem’ maar wel als ‘een sociale drempel’, een belemmering om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Zo zijn leerstoornissen dus een handicap op school, en heeft je kind recht op hulp en speciale maatregelen.

3. Het Vlaamse gelijke-kansen-beleid

Iedereen is gelijk voor de (onderwijs)wet, maar niet iedere leerling moet hetzelfde zijn. De wet op de gelijke kansen verbiedt indirecte discriminatie. Een kind met leerstoornissen leert en werkt anders om dezelfde resultaten te kunnen verkrijgen als klasgenoten. Bij het weigeren van hulpmiddelen geef je geen gelijke kansen en discrimineer je.

Overleg met directie, leerkrachten en begeleiders. Weet dat de wet aan jouw kant staat!

De juiste tools

In onze film 'ADIBib: de juiste tools' ontdek je hoe het is om ADIBoeken te gebruiken en welke impact het heeft voor het kind en het netwerk. In het kort: winst voor iedereen!

Getuigenissen

Voor ons bij ADIBib is het belangrijk dat leerlingen daadwerkelijk vooruitgaan in hun kunnen. Daarom deden we een tijdje geleden een bevraging bij leerlingen en ouders om te ontdekken wat zij eigenlijk zo goed vinden aan ADIBib.

Hieronder vind je een aantal uitspraken terug van ouders en leerlingen:

"Toen we dit programma leerden kennen was het voor ons een verademing, dit is écht een extra hulp. (...) De snelle verbeteringen zijn ook geweldig. Daardoor merken we dat er minder schrijffouten zijn."

"Het ondersteunt mijn dochter, ze leert zelfstandig werken en het is zeker een ondersteuning om vreemde talen aan te leren, wat voor haar toch geen evidentie is."

"We zien duidelijke vooruitgang bij onze zoon."


"Mijn leven is veranderd door jullie systeem. Vroeger haatte ik boeken, maar nu lees ik al eens graag een boek. Ik kan nu dagelijks vlotter werken op een zelfstandige manier."

"Ik kan nooit meer een boek vergeten omdat ik ze altijd digitaal bij me heb. Fijn dat dit gratis aangeboden wordt!"

"Toen ik vroeger een tekst moest lezen was de hele klas al klaar terwijl ik nog bezig was. Nu heb ik dat probleem helemaal niet meer. Bedankt!"

Samenwerking

Eureka ADIBib, een uniek project, kan enkel bestaan door samen te werken met anderen.

Dankzij het Departement Onderwijs Vlaanderen zijn ADIBoeken en LeesVoor! gratis. Zonder de steun van de educatieve uitgeverijen en de expertise van Eureka Onderwijs is ons project niet mogelijk.

Hieronder onze belangrijkste partners: