Lees voor

Privacy Policy

Jouw privacy is belangrijk voor ons.

Waarom hebben we je gegevens nodig?

Wanneer je een leerling registreert, zullen bepaalde persoonsgegevens worden opgevraagd. Zonder deze gegevens is het helaas niet mogelijk om gratis voorleessoftware of ADIBoeken te bekomen. Door een registratie te plaatsen via de website, geef je dan ook je uitdrukkelijke toestemming met de verwerking van deze gegevens onder de voorwaarden hieronder uiteengezet. Je kan jouw toestemming op elk moment intrekken, met dien verstande dat het gebruik van de voorleessoftware in dat geval wordt stopgezet en dat het ook niet mogelijk meer zal zijn om ADIBoeken aan te vragen en/of op te volgen.

Welke gegevens hebben we nodig?

Gegevens accounthouder

Aangezien het over gegevens van een kind gaat, moeten we eerst de informatie van een volwassene opvragen. Kinderen onder de 13 jaar mogen immers zelf geen account aanmaken. Ben je ouder dan 13 jaar dan mag je uiteraard jezelf registreren.

Voor- en achternaam

Het is gemakkelijk dat we weten met wie we te maken hebben. Anonieme registraties kunnen we immers niet toelaten. Na je registratie sturen we je een mailtje om zeker te zijn dat dit jouw mailadres is. Je bent als accounthouder verantwoordelijk voor de bestelling van de leerling.

Mailadres

Communicatie zal enkel verlopen via je opgegeven mailadres. Je krijgt een e-mail met informatie over je registratie en hoe je de software kan downloaden/opstarten met je kind. We moeten natuurlijk kunnen communiceren als er problemen zijn of als je wil verlengen na 1 schooljaar. We mailen je in de loop van september met de vraag of je wilt verlengen, veranderen, ….

Vraag je voorleessoftware aan? Dan krijgt ook de leverancier van de software die je gekozen hebt voor je leerling(en) je mailadres. Kinderen onder de 13 jaar mogen immers zelf geen mailadres hebben. En ze moeten toch iemand kunnen contacteren bij problemen, updates, …

Vanuit onze organisatie communiceren wij naar jullie rond:
- bestellingen en kwaliteitscontrole
- registratie en on-boarding
- informeren rond gebruik en implementatie onze producten en diensten
- effectstudies, enquêtes en gebruikersanalyse

Daarnaast kunnen wij je contacteren voor meer informatie in het kader van ons project, vragen die ons helpen de website te verbeteren of extra opvolging en het breder project van Eureka Leuven. Je kan je op elk moment uitschrijven voor deze mails.

Hoedanigheid

Aangezien je jongeren registreert, moeten we weten wat jouw relatie is met het kind. Ben je de ouder, of voogd dan is alles ok. Ben je niet de ouder of voogd dan zal je moeten verklaren dat je expliciet de toestemming van de ouders/voogd hebt gekregen om het kind te registreren.

Gegevens leerling

We moeten een aantal gegevens van de leerling opvragen omdat we ten eerste moeten controleren of de leerling wel voldoet aan de voorwaarden en ten tweede omdat ze nodig zijn om met de software aan de slag te kunnen gaan.

Voor- en achternaam

Dit hebben we nodig om de login van de leerling aan te maken: voornaam.achternaam@lees.op

Dit wordt dan doorgegeven aan de leverancier van de software zodat die zeker is dat de juiste persoon inlogt op zijn software.

Wachtwoord

Dit moet je zelf niet aanmaken, dit doen wij. Je krijgt het wachtwoord in een mail wanneer je de registratie voltooid hebt. Wil je dit aanpassen? Neem dan contact op met de softwareleverancier.

Attesttype

Alleen de leerlingen die beschikken over het juiste attest kunnen gebruiken maken van de gratis voorleessoftware. De lijst met attesten kan je terugvinden in de algemene voorwaarden.

Datum attest en uitschrijver attest

Je begrijpt dat we zeker willen zijn dat dit attest is uitgeschreven door iemand die daardoor gemachtigd is.

Rijksregisternummer

De software is alleen beschikbaar voor leerlingen in een erkende school van het basis- en of secundair onderwijs. Om hier zeker van te zijn, gebruiken wij het rijksregisternummer om te controleren bij de overheid of het kind effectief in een erkende school zit. Na de controle wordt het rijksregisternummer versleuteld. Het versleutelde rijksregisternummer hebben we nog nodig om te controleren dat er voor elke leerling maar maximaal één softwarepakket kan aangevraagd worden.

Telkens bij het begin van het nieuwe schooljaar vragen we je opnieuw om het rijksregisternummer in te vullen.

Instellingsnummer van de school

Dit moet je niet zelf invullen maar vragen we op bij de overheid. Dit wordt ook doorgegeven aan de leverancier van de software die je gekozen hebt. Als de school contact opneemt met de leverancier wegens problemen met de software, weten ze tenminste dat de school effectief de gratis software gebruikt.

Keuze software

Uiteraard moet je een softwareprogramma kiezen. Het zou leuk zijn moest je ze allemaal kunnen gebruiken, maar dat kan niet. We stellen ook steeds voor om eerst een demoversie uit te proberen voordat je je keuze maakt. De keuze is immers definitief voor een volledig schooljaar. Nadien kan je wel weer wisselen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, in de zin van de Wet van 8 december 1992, is Eureka Die-'s-lekti-kus VZW, Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-lo.

De opgevraagde gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

  • Klantenbeheer
  • Om de werking van onze organisatie te waarborgen
  • Om het rechtmatig gebruik van de ADIBoeken en de voorleessoftware te waarborgen
  • Om de software te kunnen gebruiken

Wees gerust: als je de software niet vernieuwt in september, verwijderen we alle gegevens van het kind op 31 december van hetzelfde jaar.

De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de medewerkers van Eureka Die-'s-lekti-kus VZW die instaan voor de verwerking van de registratie. De gegevens die de gezondheid betreffen daarentegen worden onmiddellijk nadat ze door u werden ingevoerd, weggeschreven. Met uitzondering van de projectcoördinator van leesvoor.vlaanderen kan geen enkele van de medewerkers deze gegevens zien. 

Conform de wet op de Verwerking van Persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt u over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan uw recht op toegang, verbetering en/of verwijdering van persoonsgegevens gratis uitoefenen door uw cliëntgegevens online te raadplegen via een persoonlijke login op de site van adibib.be.

Voor de procedure, verdere info en/of vragen kan u ons contacteren op adibib@eurekaleuven.be.

De volledige wetteksten waaronder de gecoördineerde versie van de privacywet als de tekst van het KB van 13 februari 2001, welke de privacywet uitvoert, kan men terugvinden op volgende website: www.privacycommission.be.

Versie 2.1 13 november 2019