Lees voor

Privacy Policy

Jouw privacy is belangrijk voor ons.

Waarom hebben we je gegevens nodig?

Wanneer je een leerling registreert, vragen wij bepaalde persoonsgegevens op. Deze zijn noodzakelijk om gratis voorleessoftware of ADIBoeken te bekomen. Door een registratie via de website, geef je ook je uitdrukkelijke toestemming met de verwerking van deze gegevens onder de voorwaarden hieronder uiteengezet. Je kan deze toestemming op elk moment intrekken, met dien verstande dat het gebruik van de software dan ook wordt stopgezet en het ook niet meer mogelijk zal zijn om ADIBoeken aan te vragen en/of op te volgen.

Op deze pagina trachten we jou op een transparante manier te informeren over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. We willen namelijk jouw gegevens zo goed mogelijk beschermen, in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016, beter bekend als ‘GDPR’.

Welke gegevens hebben we nodig?

Opgelet: wij verwerken je gegevens, maar we kunnen ze ook doorgeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Eureka.

Gegevens accounthouder

Aangezien het over gegevens van een minderjarige gaat, moeten we eerst de informatie van een volwassene opvragen. Leerlingen onder de 13 jaar mogen immers zelf geen account aanmaken. Ben je 13 jaar of ouder dan mag je uiteraard jezelf registreren.

Als accounthouder plaats jij de bestellingen van de leerling.

Voor- en achternaam

Het is belangrijk dat we weten met wie we te maken hebben. Anonieme registraties kunnen we bijgevolg niet toelaten.

Mailadres

Communicatie zal enkel verlopen via je opgegeven mailadres. Na je registratie sturen we je een mailtje waarbij je moet bevestigen dat dit inderdaad je mailadres is. Je krijgt hier informatie over je registratie en instructies voor het downloaden/opstarten van de software.

We contacteren je ook via dit mailadres in geval van problemen en om te vragen of je wil verlengen na 1 schooljaar. Deze mail sturen we in de loop van september. Na bestelling ontvang je een mail rond het gebruik van de bestelde producten. Als je voorleessoftware aanvraagt, krijgt ook de leverancier van de software die je gekozen hebt voor je leerling(en) je mailadres. Leerlingen onder de 13 jaar mogen immers zelf geen mailadres registreren. De leverancier zal je ook via deze mailadres contacteren in geval van problemen en/of belangrijke updates.

Vanuit onze organisatie, contacteren wij jou over:

- bestellingen en kwaliteitscontrole

- registratie en on-boarding

- informatie rond gebruik en implementatie van onze producten en diensten

- effectstudies, enquêtes en gebruikersanalyse

Daarnaast kunnen wij je contacteren om:

- informatie op te vragen in het kader van ons project,

- feedback te vragen dat ons helpt de website te verbeteren

- extra opvolging te geven en het breder project van Eureka Leuven.

Je kan je op elk moment uitschrijven voor deze mails, tenzij ze rechtstreeks verband houden met de bestelling.

Hoedanigheid

Aangezien je jongeren registreert, moeten we weten wat jouw relatie is met de leerling. Als je geen ouder of voogd bent van de leerling, moet je verklaren dat je expliciete toestemming hebt gekregen van de ouders of voogd om de leerling te registreren.

Gegevens leerling

We moeten een aantal gegevens van de leerling opvragen om te controleren of de leerling wel voldoet aan de voorwaarden en ten tweede om met de software aan de slag te kunnen gaan.

Voor- en achternaam

Dit hebben we nodig om de login van de leerling aan te maken: voornaam.achternaam@lees.op

Dit wordt dan doorgegeven aan de leverancier van de software zodat die zeker is dat de juiste persoon inlogt op zijn software.

Wachtwoord

Dit moet je zelf niet aanmaken, dit doen wij. Je krijgt het wachtwoord in een mail wanneer je de registratie hebt voltooid. Wil je dit aanpassen? Neem dan contact op met de softwareleverancier.

Attesttype

Alleen de leerlingen die beschikken over het juiste attest kunnen gebruiken maken van de gratis voorleessoftware. De lijst met attesten kan je terugvinden in de algemene voorwaarden.

Datum attest en uitschrijver attest

Wij mogen enkel leerlingen ondersteunen met het juiste attest. Daarom vragen we deze gegevens op, om zeker te zijn dat dit attest is uitgeschreven door een gemachtigde.

Rijksregisternummer

De software is alleen beschikbaar voor leerlingen in een erkende school van het basis- en of secundair onderwijs. Daarom vragen wij het rijksregisternummer op. Hiermee controleren wij bij de overheid dat de leerling effectief in een erkende school zit. Na de controle wordt het rijksregisternummer versleuteld. Het versleutelde rijksregisternummer hebben we nog nodig om na te gaan dat er effectief maar een softwarepakket is aangevraagd, het maximum per leerling.

Telkens bij het begin van het schooljaar vragen we je rijksregisternummer opnieuw in te vullen. Dit op expliciete vraag van het departement onderwijs Vlaanderen.

Eureka Die-'s-lekti-kus VZW heeft expliciete toestemming om het rijksregisternummer op te vragen van de leerlingen. Dit in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming Vlaanderen en de Privacycommissie.

Instellingsnummer van de school

Wij vragen het instellingsnummer op tijdens het aanvragen van voorleessoftware. Dit wordt ook doorgegeven aan de leverancier van de software die je gekozen hebt. Als de school contact opneemt met de leverancier wegens problemen met de software, weten ze dat de school effectief de gratis software gebruikt.

Keuze software

Uiteraard moet je een softwareprogramma kiezen. We stellen steeds voor om eerst een demoversie uit te proberen voordat je je keuze maakt. De keuze is immers definitief voor een volledig schooljaar. Nadien kan je wel weer wisselen.


De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Eureka Die-'s-lekti-kus VZW, Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-lo.

De opgevraagde gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

 • Klantenbeheer
 • Waarborg van de werking van onze organisatie
 • Waarborg van het rechtmatig gebruik van de ADIBoeken en de voorleessoftware
 • Gebruik van de software

Als je de software niet vernieuwt in september, verwijderen we alle gegevens van de leerling op 31 december van het daaropvolgende jaar. Zo heb je nog een jaar om je account te reactiveren als je toch nog gebruik wil maken van onze software.

De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de medewerkers van Eureka Die-'s-lekti-kus VZW die instaan voor de verwerking van de registratie. De gegevens die de gezondheid betreffen daarentegen worden onmiddellijk nadat ze door jou werden ingevoerd, weggeschreven. Met uitzondering van de projectcoördinatoren van leesvoor.vlaanderen kan geen enkele van de medewerkers deze gegevens zien.

Wij kunnen te allen tijde wijzigingen doorvoeren in onze privacy beleid om te voldoen aan wettelijke plichten in dit verband. Deze wijzigingen worden op de site geplaatst of worden per mail naar jou gestuurd.

Onze externe Data Protection Officer (DPO) is Jafico.be. Gelieve ons te contacteren op adibib@eurekaleuven.be ter attentie van Jafico.

Als gebruiker van deze website heb jij de volgende rechten. Wil je beroep doen op een van je rechten, neem gerust contact op met ons via mail op adibib@eurekaleuven.be.

 • Recht van toegang. Hiermee krijg je toegang tot jouw persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie. Hiermee kan je vragen dat onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden.
 • Recht op uitwissing. Je kan vragen om zo spoedig mogelijk de verwijdering van jouw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht om de verwerking te beperken.
 • Recht op gegevensportabiliteit. Dit wil zeggen dat je je gegevens kan ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat.
 • Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming.
 • Klachtrecht. Als je een klacht hebt dat specifiek gaat over de verwerking van jouw gegevens door Eureka, kan je die richten aan de gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd voor Belgische grondgebied.
 • Contactgegevens gegevensbeschermingsautoriteit:

KBO nummer: BE 0472.922.609.

Geschillen hieromtrent worden uitsluitend berecht door het Belgisch recht en voor de bevoegde rechtbank te Leuven.

De volledige wettekst van de Wet bescherming van persoonsgegevens hier en de volledige wettekst van GDPR hier.

Versie 2.1.2 19 juli 2022