ADIBib maakt leer- en werkboeken van het onderwijs digitaal beschikbaar
voor leerlingen met beperkingen in de schriftelijke communicatie.