Lees voor

Onze partners

Want alleen kunnen we het niet

Eureka ADIBib kan enkel bestaan door samen te werken met anderen. Een uniek project zoals het onze kan enkel door de samenwerking met onze partners.

Dankzij hen kunnen we onze diensten gratis aanbieden. ADIBoeken en voorleessoftware verdelen op deze manier is uniek.

Hieronder onze belangrijkste partners:

Eureka Onderwijs

Hoe help je leerlingen met leerproblemen succes bereiken in hun eigen leertraject? Dat is één van de doelen die Eureka Onderwijs stelt. Gedurende een cyclus van gemiddeld 1 à 2 jaar leren ze leerlingen de nodige kennis en vaardigheden om competenter terug naar de "gewone" school te gaan.

Leerlingen die moeilijkheden hebben met lezen, spellen en/of schrijven krijgen als hulpmiddel de computer. Ze moeten in de volgende school met hun eigen boeken aan de slag. Hier is het idee voor ADIBib gestart. Ook de hoge kostprijs van voorleessoftware mag geen reden zijn om de software niet te kunnen gebruiken. Dit was het startidee voor het project Leesvoor! Vlaanderen.

Bezoek Eureka Onderwijs

GEWU

De Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers (GEWU) is een ledenorganisatie en verdedigt de belangen van uitgevers van educatieve, wetenschappelijke, professionele en informatieve uitgaven.

De GEWU is als beroepsorganisatie vertegenwoordiger van 95 % van de spelers binnen de educatieve, professionele en wetenschappelijke uitgeefsector en is daardoor een erkende gesprekspartner voor de politieke beleidsverantwoordelijken, maar ook voor opdrachtgevers in scholen, hogescholen, universiteiten, vakverenigingen, bedrijven en distributiekanalen van digitale tools en boekenwinkels.

Alle leden van de GEWU hebben de start van het project ADIBib mogelijk gemaakt. Een unieke samenwerking.

Meer info over GEWU

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Het Ministerie van Onderwijs Vlaanderen financiert voor een deel ons project. Zonder hun steun kunnen wij jullie geen ADIBoeken bezorgen. Hetzelfde kan je zeggen van de voorleessoftware.

Onderwijs Vlaanderen

Koning Boudewijnstichting

Je kan ons steunen via de Koning Boudewijnstichting.

Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Koning Boudewijn

Eureka ADIBib werkt graag samen met:

Madmonkey-studio: Heb je ons op TV gezien? Of onze ja-maarfilmps bekeken? Of ADIBib: de juiste tools? Deze zijn allemaal in fijne samenwerking gemaakt. Daarnaast zorgt Madmonkey voor een boost in onze social media.

Luisterpuntbibliotheek: Wij zorgen voor de schoolboeken, zij voor de leesboeken. Lezen is ongelooflijk belangrijk. Met luisterboeken maak je lezen haalbaar. Samen met Luisterpunt hebben we de "ik haat lezen"-campagne opgestart.

Crius: Onze organisatie blijft innoveren. Daarvoor moet je de juiste partner vinden. Samen met Crius hebben we de mogelijkheid naar word-omzettingen geanalyseerd en mogelijk gemaakt.

Jafico: GDPR-proof zijn is niet eenvoudig. JAFICO begeleidt ons bij dit traject als DPO.

Zenjoy: Alle boeken digitaal leveren aan al onze klanten is geen eenvoudige klus. Al jarenlang kunnen wij rekenen op een site die het ganse jaar door jullie bestellingen kan afleveren. 

Onze tientallen jobstudenten die ons jaarlijks ondersteunen: We kunnen ze niet genoeg bedanken. Heel het jaar lang zijn onze jobstudenten aan de slag om jullie beter te bedienen. Ze maken mee de ADIBoeken, ondersteunen de klantcommunicatie, etc.