Lees voor

Voor wie?

De spelregels bij ADIBoeken en voorleessoftware

De ADIBib-spelregels

ADIBoeken zijn een leerhulp voor kinderen met een beperking in de schriftelijke communicatie. Dat zij hun schoolboeken digitaal krijgen, is een uitzondering op de Auteurswet (art.22, § 1, 11°). Uitgevers en auteurs doen in dit geval afstand van de gebruikelijke vergoedingen.

Het gratis verdelen van voorleessoftware voor kinderen met een beperking in de schriftelijke communicatie via het project Lees Voor! wordt gesubsidieerd door de overheid.

Is het voor iedereen? Nee, er zijn belangrijke spelregels. Enkel zo blijft ons project bestaan.

De spelregels

1. De leerling heeft het juiste attest:

 • Dyslexie/dysorthografie
 • Dyspraxie
 • Gemotiveerd verslag
 • (Inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod
 • Lln zonder attest maar met lees-/schrijfprobleem: ADIBib-attest via CLB (zie onderaan deze pagina voor meer info)

2. De leerling heeft de gedrukte versie van het bestelde ADIBoek

Wil je een digitale versie van je schoolboek? Dan moet je ook de gedrukte versie hebben. Gebruik ze alle twee.

Enkele voorbeelden:

 • Er zijn leerlingen die in het ADIBoek de tekst laten voorlezen, maar de opdrachten toch in het gedrukte boek maken.
 • Leerlingen onthouden makkelijker waar ze in het boek zitten wanneer ze het boek vasthebben. Op de computer is het veel lastiger om te onthouden waar in het boek een bepaald onderdeel staat.
 • Heb je moeite met schrijven? Dan lees je misschien liever in het gedrukte boek en gebruik je de computer om in te vullen.

3. De leerling volgt de juiste onderwijsvorm

De leerling volgt les in een erkende Vlaamse school van het lager en secundair onderwijs of volgt de opleidingstrajecten Secundair na Secundair (Se-n-Se) of HBO5 Verpleegkunde (die ingericht worden door secundaire scholen).

4. Het gebruik is strikt persoonlijk

ADIBoeken dragen een watermerk met de naam en school van de leerling. Je mag ADIBoeken niet doorgeven. De school mag je ook geen ADIBoeken met de naam van een andere leerling geven.

Ook de voorleessoftware vraag je aan per leerling. Hiervoor is het rijksregisternummer nodig. Je krijgt na de inschrijving van de leerling een unieke login voor de leerling. Er is uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders om voorleessoftware aan te vragen.

Het is niet toegestaan dat de school en/of leerkracht de inloggegevens van de leerling gebruikt voor eigen gebruik. Contacteer de softwareleverancier voor de gebruiksmodaliteiten voor leerkrachten.


Wie mag bestellen?

 • Ouders
 • Leerkrachten
 • Logopedisten
 • Familie
 • Leerlingen vanaf 13 jaar kunnen zelf de ADIBoeken en voorleessoftware aanvragen.

Let op: voor het activeren van de voorleessoftware heb je steeds de uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouder(s).

Een ADIBoek bestellen of aanvragen

- Je kan meerdere boeken bestellen voor je kind. Je kan ook voor meerdere kinderen ineens bestellen.

- Je kan een boek dat niet in ADIBib voorhanden is, ook aanvragen. We proberen in te spelen op de noden en zoveel mogelijk boeken op aanvraag om te zetten. Jaarlijks komen er een heel aantal titels bij. Sommige boeken krijgen voorrang, bijvoorbeeld taalboeken en boeken die veel tekst bevatten.

- Wil je kijken welke boeken beschikbaar zijn? Zoek het boek op ISBN-nummer (zonder streepjes of spaties) in onze catalogus.
Je ziet de status van het boek:

 1. Boek aangevraagd: het boek is aangevraagd bij de uitgeverij
 2. Boek is binnen: ADIBib kreeg het boek van de uitgeverij
 3. In proces: het boek zit in het omzettingsproces
 4. Probleemboek: er zijn problemen in het omzettingsproces
 5. Niet omzetbaar: het boek is door technische problemen niet omzetbaar
 6. Niet leverbaar: de uitgeverij levert het boek niet aan

Voorleessoftware aanvragen

Je mag voorleessoftware aanvragen voor meerdere leerlingen. Je hebt wel van elke leerling het rijksregisternummer nodig, en de uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Een toestemmingsformulier kan je hier terugvinden.


  Het ADIBib-attest

  Sommige leerlingen hebben geen attest of gemotiveerd verslag, maar wel ernstige lees- en/of schrijfproblemen. Ze hebben nood aan voorleessoftware en/of een digitale versie van hun schoolboeken. Het recht op redelijke aanpassingen is er voor alle leerlingen, ongeacht een specifieke diagnose. De verantwoordelijkheid ligt bij de school. ADIBoeken en/of voorleessoftware zijn redelijke aanpassingen. Ze passen dus binnen een zorgtraject op school.

  Het ADIBib-attest zorgt ervoor dat ook leerlingen zonder diagnose ADIBoeken en voorleessoftware kunnen gebruiken. Het CLB kan dit attest uitschrijven op basis van een nood of een ernstig probleem in het lezen en/of schrijven. Er is geen specifieke diagnose nodig. Het CLB neemt deze beslissing, in samenspraak met de ouders en de school. Voor CLB-medewerkers: je vindt een sjabloon op LARS.

  Meer weten?

  - Kom jij in aanmerking voor ADIBoeken of voorleessoftware? Lees dan hier hoe je ze moet bestellen! 

  - Weten hoe je het best begint te werken met de computer? Lees dat hier.

  - Hoe denkt de wet over de computer in de klas en voorleessoftware? Hier kun je daar meer over lezen.