Aan de slag met voorleessoftware op school - Een gids met 8 vragen en antwoorden.

Deze brochure biedt een antwoord op inhoudelijke en praktische vragen rond het werken met voorleessoftware in de klas. Ze richt zich op allen die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen met ernstige lees- en schrijfproblemen, met name ouders, leerkrachten, schoolteams, directies, leerling- en zorgbegeleiders, ICT-coördinatoren, ondersteuners, CLB-medewerkers en pedagogische begeleiders. 

Specificaties:

  • Tool:
  • Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar), secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
  • Diagnose: ADHD, ADD, autisme/ASS, hoogbegaafdheid, dyscalculie, dyslexie, dyspraxie/DCD, NLD, dysfasie, leerproblemen
  • Domein: gezin, leren studeren, organisatie klas en school, socio-emotioneel, aandacht en concentratie, talen, lezen, schrijven, motivatie, spelling
  • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
  • Auteur artikel: Vlaamse Overheid & Eureka Leuven
  • Datum toegevoegd: 17/01/2018
  • Download: bestand