Alles over dyslexie. Informatie, onderzoek en behandeling.

Deel 1 omvat de actuele stand van zaken i.v.m. dyslexie: diagnostiek, onderzoek, behandeling en protocollen in Nederland.
Deel 2 gaat dieper in op het onderzoek en de begeleiding van leesproblemen. Het onderzoek en de begeleiding van spellingproblemen wordt besproken in het derde deel.
Het boek, geschreven door Nederlandse onderzoekers, is vooral voor het Nederlandse onderwijs- en zorgbeleid erg nuttig. Het boek wil een antwoord geven op volgende vragen: Wat is dyslexie? Hoe is dyslexie te signaleren? Welke begeleiding moet er gegeven worden? En welke positie hebben orthopedagogen/psychologen en zorgverzekeraars
binnen dyslexie?

Dit boek is een aanrader voor alle ouders en (beginnende) leerkrachten, remedial teachers en zorgbegeleiders in het Nederlandse onderwijssysteem. Er wordt klaar en duidelijk een antwoord gegeven op wat dyslexie precies is en welke stappen er gezet moeten worden om in aanmerking te komen voor zorgbegeleiding. Deel 2 en 3 geven meer achtergrondinformatie over het ontstaan van lees- en spellingproblemen en de wenselijke begeleiding. Er worden pasklare tips gegeven en achteraan in het boek vindt men de nodige kopieerbladen.

 inhoud: theoretisch gedeelte over dyslexie, leesproblemen en spellingproblemen en de corelatie tussen leesproblemen en spellingproblemen 

 tips of concrete voorbeelden: een informatieve tekst over dyslexie geschreven op kindermaat kopieerbladen rond lees- en spellingonderzoek kopieerbladen rond hoor -pas op –onthoud -denk en regelwoorden 

 schrijfstijl: vlot theoretisch schrijfstijl, erg bondig geschreven 

 extra’s veel verwijzingen naar concrete hulpmiddelen, methodes en ICT

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar), basisonderwijs (6-9 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: dyslexie
 • Domein: talen, lezen, schrijven, spelling
 • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Saskia Geerts
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier