Autisme...En nu?

Autisme… En nu? is een psycho-educatief boek, bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en een gemiddelde intelligentie, en hun ouders. Het boek biedt handvatten met betrekking tot het autistische denken. Verder bespreekt de auteur ook bijkomende problemen zoals een laag zelfbeeld, angst, gedragsproblemen, …

Na het stellen van de diagnose kan de jongvolwassene met autisme of diens ouders op een rustige manier en op een eigen tempo lezen wat de diagnose inhoudt. Zowel de sterkte kanten van iemand met autisme als de kanten die hen het leven in deze maatschappij niet zo makkelijk maken, worden besproken. Ieder kernprobleem wordt in een eenvoudige taal beschreven en vervolgens worden er telkens zeer bruikbare tips, uitleg en trucs gegeven voor de mensen met autisme zelf. Hiernaast wordt ook ieder kernprobleem vanuit het perspectief van de ouders beschreven, waarbij aan hen uitleg en alledaagse handvatten gegeven worden.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (14-18 jaar), hoger onderwijs (18-24 jaar)
 • Diagnose: autisme/ASS
 • Domein: gezin, socio-emotioneel, gedrag
 • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Lynn Lammers
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier