Autisme op school. Een passend aanbod binnen Passend Onderwijs

Ina van Berckelaer-Onnes bespreekt in dit boek de achtergronden van autisme en de mogelijke leerproblemen bij kinderen met ASS. Het boek anticipeert op de veranderende situatie van kinderen met ASS in Nederland.

In Nederland treedt de Wet Passend Onderwijs in het schooljaar 2014-2015 in werking. Deze wet impliceert een verregaande samenwerking tussen het speciaal en het regulier onderwijs. Gevolg hiervan is dat een veel groter aantal zorgleerlingen in het reguliere
onderwijs zullen terechtkomen. O.m. (vooral) ook kinderen met ASS. Deze publicatie wil vooruitlopen op de Wet Passend Onderwijs. Het boek wil de scholen, leerkrachten en gedragsdeskundigen inzicht bieden in autisme. Het wil hen ook voorzien van concrete handelingsadviezen.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar), basisonderwijs (6-9 jaar), secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: autisme/ASS
 • Domein: leren studeren, socio-emotioneel, structuur, gedrag
 • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Johan Willems
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier