Brein bedriegt nog steeds

Meer dan 15 jaar geleden schreef Peter Vermeulen de autisme - klassieker 'Brein bedriegt' over mensen met autisme en een normale begaafdheid. Dat boek is nu volledig vernieuwd. En die vernieuwing gaat veel verder dan de kaft. De inhoud is ook in belangrijke mate herschreven en aangepast aan nieuwe inzichten in verband met autisme. Het boek blijft een standaard.

Peter Vermeulen kent autisme zeer goed, zowel de theoretische achtergronden, als de praktijk van alle dag.

Zeker lezen?

 • Vermeulen legt de nadruk op het belang van een juiste, goed onderbouwde diagnose. Hij pleit sterk tegen een verwatering van de diagnose ‘autismespectrumstoornis’. Zijn pleidooi tegen de dooddoener ‘Iedereen is wel een beetje autistisch.’ is meer dan de moeite waard om te lezen.
 • De vele praktijkvoorbeelden en de heldere stijl van Vermeulen maken het boek erg toegankelijk.
 • Voor wie meer wil krijgen dan gemakkelijke, hapklare ‘handleidingen’ is Vermeulen lezen onmisbaar. Hij probeert door te dringen tot de manier van denken van mensen met autisme. Vanuit begrip geeft hij ook praktische tips.
 • Het oorspronkelijke boek is ingrijpend veranderd en aangepast.

Specificaties:

 • Tool:
 • Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar), secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar), hoger onderwijs (18-24 jaar), Volwassen (+24 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: autisme/ASS
 • Domein: gezin, organisatie klas en school, socio-emotioneel, structuur, gedrag, motivatie
 • Aard: praktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Els Smekens
 • Datum toegevoegd: 17/11/2015
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier