CLB en zorgcoördinator: in-team

Deze studie leidde tot enkele interessante aanbevelingen die in dit artikel netjes op een rij worden gezet. Het interactiemodel van de gloeilampmetafoor speelt hierin een belangrijke rol: het geeft aan dat de zorgcoördinator niet dient om de draaglast van de leraar of directie te verlichten, maar zich dient te ontplooien tot zorgdeskundige die leerkrachten blijvend ondersteunt bij het zorgbreed werken. De CLB-medewerker coacht de zorgcoördinator, helpt mee het pedagogische aanbod af te stemmen op alle leerlingen en is hoofdactor als het gaat over diagnostiek en doorverwijzing en het over het linken aan de hulpverlening en thuisopvoeding.

Dit artikel geeft een prachtig antwoord op vragen rond het profiel van de CLBmedewerker in het basisonderwijs.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose:
 • Domein: leren studeren, organisatie klas en school, aandacht en concentratie, intelligentie
 • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Lief Nauwelaerts
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier