Communicatie tussen school en gezin

Het artikel geeft een bespreking van het boek 'Praten met ouders' van Maurits Wynants en Rik Prenen. Hierin wordt de uitdaging van ouders en leerkrachten om op een constructieve manier met elkaar te communiceren besproken. Dit is vaak (door praktische knelpunten of knelpunten in de communicatie zelf) moeilijker dan gedacht.

Het boek wil aangeven dat de focus dient te liggen op samenwerkingsgedrag met de buitenwereld. Zodat de leerkracht meer in staat is zich anders af te stemmen op het ongewone in de levenswandel van een aantal kinderen/jongeren.
Dit vereist uiteraard een aantal gesprekstechnische vaardigheden, die voor specifieke gezinnen wel wat specifieker ( trager, eenvoudiger, meer herhaling…) maar niet fundamenteel anders zijn.
Bestaan er trouwens „andere‟ technieken voor „andere‟ gezinnen?

Ons boek is ontstaan uit de ervaring met leerkrachten die zegden dat ze niet zo vertrouwd waren in gesprekstechnische omgang met ouders, bijvoorbeeld bij het aankaarten van een leerprobleem. Het leek ons interessant om een aantal inzichten uit onze klinische praktijk te bundelen. Ouders willen niet te snel bekritiseerd worden door de leerkracht. Aan de andere kant zijn er de leerkrachten, die vaststellen dat ouders zich eisend durven opstellen, soms weinig respect tonen, en vooral naar het belang van hun eigen kinderen kijken. Maar vanuit onderhandelingsoogpunt hebben ouders en leerkrachten dezelfde belangen. Beiden willen het beste voor het kind.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: Volwassen (+24 jaar)
 • Diagnose:
 • Domein: organisatie klas en school, socio-emotioneel, gedrag
 • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Maurits Wysmans en Rik Prenen
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier