D.R.U.K. of A.D.H.D? Een educatief pakket rond ADHD voor allochtone ouders.

ADHD of Attention Deficit Hyperactivity Disorder blijkt niet alleen iets typisch westers te zijn en het gevolg van een hyperactieve samenleving. ADHD komt voor op alle continenten en in alle culturen. Eén op vijf kinderen groeit op in een allochtoon gezin en dus ook één op vijf kinderen met ADHD! Het is echter moeilijk om bij ons een allochtoon gezin te vinden met een kind met de diagnose ADHD. Waar stopt uiteindelijk ‘druk’ gedrag en waar begint ADHD? Hoe leg je dit uit aan allochtone ouders? De bestaande kennis rond ADHD bij allochtone gezinnen werd verzameld door OBC Espero. Hieruit groeide een educatief pakket op maat van deze doelgroep.In dit boek krijg je tevens wat bagage over de eigenheid van allochtone gezinnen. ADHD wordt op een bevattelijke manier beschreven.

In een korte historische schets van de Marokkaanse gemeenschap in België wordt hun bijzonder kwetsbare socio-economische positie toegelicht. Opvallend hier is de schrijnende kloof tussen autochtonen en allochtonen op vlak van onderwijs en tewerkstelling. Onze samenleving lijkt er niet in te slagen deze achterstelling weg te werken. De hulpverlening slaagt er onvoldoende in om allochtone gezinnen te bereiken. Het boek geeft zeer concreet aan hoe je deze kloof ten aanzien van ADHD kan verkleinen.

 een duidelijk beeld van allochtone gezinnen in België, Nederland en Europa 

 een bevattelijke samenvatting over wat geweten is over ADHD aangevuld met 10 concrete tips voor de aanpak 

 peiling naar kennis en ervaring over ADHD bij allochtone en autochtone ouders 

 een volledig uitgewerkt educatief pakket voor allochtone ouders opgebouwd rond een powerpointpresentatie 

 een aanbod van filmfragmenten

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar), basisonderwijs (6-9 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: ADHD
 • Domein: gezin, socio-emotioneel, aandacht en concentratie, gedrag
 • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Peter Bauwens
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier