DCD-hulpgids

De centrale vraag in dit boek is hoe een kind met DCD op school zodanig begeleid kan worden dat het tot positievere resultaten komt. Rode draad vormt de overtuiging dat de school inderdaad het verschil kan maken, zonder dat dit heel grote aanpassingen vereist.
Met extra zorg, begrip en een goede samenwerking tussen alle betrokkenen kunnen leerlingen met DCD meedoen met het spelen en leren op de reguliere school.

De auteur is kinderergotherapeut van opleiding. Het boek is dan ook geschreven vanuit de invalshoek van de ergotherapie. Toch geeft Eelke van Haeften blijk van een grote feeling met de klaspraktijk. Haar jarenlange ervaring in het geven van adviezen en nascholingen aan leerkrachten omtrent kinderen met DCD, maakt van dit boek een zeer bruikbaar instrument voor de leerkracht en de zorgcoördinator van de kleuter- en de lagere school.

 helder taalgebruik en overzichtelijke lay-out 

 beknopte achtergrondinformatie, veel praktijkvoorbeelden en een brede waaier aan tips 

 de tips zijn zeer bruikbaar en eenvoudig toe te passen

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar), basisonderwijs (6-9 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: dyspraxie/DCD
 • Domein: organisatie klas en school, socio-emotioneel, structuur, motoriek
 • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Sofie Bruyneel
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier