De DCD-Survivalgids

Het boek legt kinderen (en hun begeleiders) uit wat DCD is. De lezer krijgt tips en advies over wat het kind en zijn omgeving kunnen doen om beter met de moeilijkheden om te gaan.

 psycho-educatie over DCD

 voor kinderen met DCD of met problemen op vlak van motoriek samen met een ouder, hulpverlener,...

 DCD, motoriek, coördinatie

De gids geeft op een directe en duidelijke manier uitleg aan kinderen, vertrekkend vanuit hun leefwereld. Het handelt over wat DCD is en hoe ermee om te gaan. De lezer krijgt concrete tips en adviezen over wat de school en de thuisomgeving kunnen doen om deze kinderen te helpen en hun moeilijkheden te begrijpen. Je wordt ook verwezen naar nuttige websites.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar), basisonderwijs (6-9 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: dyspraxie/DCD
 • Domein: structuur, motoriek
 • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Bram Deeren
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier