De zorgcoördinator

Dit boek geeft zorgcoördinatoren een handreiking om gestructureerd aan de slag te gaan in de secundaire school.

Naast een beschrijving van de algemene zorgstructuur geeft de auteur een overzicht van procedures en vaardigheden die belangrijk zijn voor een zorgcoördinator.

Ook vergadertechnieken komen aan bod. In de bijlagen van het boek vind je ook voorbeelden van allerlei zorgformulieren.

Het boek is waardevol voor scholen die een zorgstructuur willen opzetten. De
schrijfster vertelt haarfijn hoe je dat kan aanpakken, geeft vele tips en wijst ook telkens
op de valkuilen.

 een zeer systematische benadering van de taak van een zorgcoördinator 

 vele voorbeelden van zorgstructuren, procedures, vaardigheden, valkuilen en tips om een zorgstructuur uit te werken op je secundaire school 

 vertrekkend vanuit de Nederlandse situatie, maar gemakkelijk om te zetten naar de Vlaamse context 

 een lange lijst aanbevolen literatuur en websites én bijlagen met allerlei formulieren (aanmeldingsformulier, observatielijst bij vermoeden van dyslexie, signaleringslijsten faalangst) – deze formulieren zijn ook te downloaden via de website van de uitgeverij

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar)
 • Diagnose:
 • Domein: leren studeren, organisatie klas en school, rekenen / wiskunde, socio-emotioneel, aandacht en concentratie, talen, lezen, schrijven, structuur, intelligentie, spelling, visueel-ruimtelijk
 • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Chris Van Echelpoel
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier