Dyscalculie en rekenproblemen, 20 obstakels en hoe ze te nemen.

Aan de hand van 20 obstakels wordt in dit boek uitgelegd wat dyscalculie is, hoe het getest kan worden en vooral hoe kinderen met dyscalculie geholpen kunnen worden. Concrete voorbeelden uit de praktijk maken het boek aangenaam om te lezen. 

De auteur legt heel duidelijk uit wat de problemen kunnen zijn bij dyscalculie. Ze doet dit aan de hand van heldere en concrete voorbeelden. Ze overloopt heel de rekenleerstof en verduidelijkt telkens goed wat kinderen moeten kunnen en waarom het hen soms toch
niet lukt. Daarbij zegt de auteur ook hoe je te werk kunt gaan om het rekenen toch aan te leren bij deze kinderen. Tussendoor vertelt ze over rekenmateriaal, methoden die wel kunnen werken, testen, enz.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar), secundair onderwijs (12-14 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: dyscalculie
 • Domein: rekenen / wiskunde
 • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Nicole Marynissen
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier