Effectief omgaan met risicolezers

In dit vlot leesbaar boek vertaalt Kees Vernooy recente bevindingen uit de leeswetenschappen naar de onderwijspraktijk.
Hij stelt dat het een fundamentele verantwoordelijkheid is van de school om alle leerlingen goed te leren lezen. Hij geeft aan hoe scholen leesproblemen bij risicolezers kunnen voorkomen en hoe ze de leesresultaten van zwakke lezers kunnen verbeteren. Het boek legt sterk de nadruk op het feit dat een school een groot deel van de leesproblemen kan voorkomen met kwalitatief goed leesonderwijs. De deskundigheid van de leerkracht is hierbij cruciaal. Daarnaast is een effectieve aanpak van kinderen met leesproblemen nodig. Zij hebben vooral baat bij intensiever leesonderwijs met meer instructietijd. Dat geldt ook voor de aanpak van leerlingen met dyslexie. Daarnaast kan voor hen nog een specifieke aanpak nodig zijn. Daarvoor verwijst de auteur naar de door Struiksma ontwikkelde Radslag-aanpak.

Het boek is een aanrader voor al wie met leesonderwijs te maken heeft. Het beschrijft helder wat nodig is om leesproblemen bij risicokinderen te voorkomen. Daarnaast geeft het aanwijzingen om kinderen die toch leesproblemen ontwikkelen zo effectief mogelijk te helpen. Het biedt een goede mix van wetenschappelijk onderbouwde informatie en concrete aanwijzingen voor de onderwijspraktijk. Door de toegankelijke taal en de overzichtelijke layout
leest het erg vlot.


.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: dyslexie, leerproblemen
 • Domein: lezen
 • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Els Van Doorslaer
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier