Evaluatieschaal: het uniform evalueren van apps binnen het onderwijs en de logopedische revalidatie

Evaluatieschaal voor het uniform evalueren van apps binnen het onderwijs en de logopedische revalidatie.
Op zeer korte tijd is de interesse voor applicaties (apps) binnen de logopedische praktijk sterk toegenomen. Dagelijks worden er nieuwe apps ontwikkeld en zowel de kostprijs als de kwaliteit van de apps kunnen sterk variëren. Als leerkrachten en logopedisten apps willen inzetten tijdens lessen en revalidatie lijkt het een noodzaak om die apps uniform te evalueren om een zo volledig en correct mogelijk beeld te krijgen. Om hieraan tegemoet te komen werd op basis van literatuurstudie een evaluatieschaal ontwikkeld.

Specificaties:

  • Tool:
  • Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar), basisonderwijs (6-9 jaar), secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar), hoger onderwijs (18-24 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
  • Diagnose: ADHD, ADD, autisme/ASS, hoogbegaafdheid, dyscalculie, dyslexie, dyspraxie/DCD, NLD, Gilles de la Tourette, dysfasie, leerproblemen
  • Domein: leren studeren, organisatie klas en school, rekenen / wiskunde, socio-emotioneel, aandacht en concentratie, talen, lezen, schrijven, structuur, intelligentie, gedrag, motivatie, motoriek, spelling, visueel-ruimtelijk
  • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
  • Auteur artikel: Stephanie Coppens, Sandrine De Coster, Kristel Detollenaere en Sabine Vandevelde
  • Datum toegevoegd: 23/01/2018
  • Download: bestand