Feedback-wijzer: Feedback bij toetsen en examens met checklist 'Wat kan ik uit mijn fouten leren?'.

Dit artikel geeft de leerkracht concrete tips om samen met de leerlingen na een toets of examen een analyse te maken aan de hand van een feedbackformulier. Deze checklist geeft een analyse van de mogelijke problemen of sterktes die men bij het studeren kan ondervinden.

Specificaties:

  • Tool: van ons
  • Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar), hoger onderwijs (18-24 jaar)
  • Diagnose: leerproblemen
  • Domein: leren studeren, structuur
  • Aard: praktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
  • Auteur artikel: Els Van Doorslaer
  • Datum toegevoegd: 01/05/2014
  • Download: bestand