GOKken op de toekomst

Het beleid voor Gelijke Onderwijskansen wil de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen dichten. Het bestaat uit het inschrijvingsrecht, de lokale overlegplatforms en het geïntegreerde ondersteuningsbeleid. ‘GOKken op de toekomst’ brengt het ondersteuningsbeleid wat meer onder de aandacht.

Dit boek geeft een goed beeld van het GOK-beleid. De lezer maakt relatief snel kennis met het
geheel. Hij heeft weinig of geen voorkennis nodig om het te begrijpen. Dit maakt het boek zeer
toegankelijk.
Voor het CLB biedt het boek aangrijpingspunten om de eigen praktijk te verbeteren. Centraal staan hierbij verschillende aspecten van de schoolloopbaan begeleiding. Zorgcoördinatoren krijgen een model aangereikt om samen met de schooldirectie een kwaliteitsvol zorgbeleid te voeren. Concrete toepassingen en een praktijkvoorbeeld helpen hen op weg.
Het vierde hoofdstuk is verplichte literatuur voor alle leerkrachten. Het leert hen hoe kansarme
mensen tegen de wereld in het algemeen en de school in het bijzonder aankijken. Communicatie en wederzijds respect zijn zeer belangrijk. Alleen zo komen leerkrachten tot een
constructieve dialoog met de ouders van kansarme kinderen.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar), basisonderwijs (6-9 jaar), secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose:
 • Domein: organisatie klas en school
 • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Lieven Coppens
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier