Handboek dyslexie compenseren.

De auteur reikt een middel aan om mensen met een lees-, schrijf- of spellingprobleem een beter inzicht te geven in hun eigen manier van leren. Door bewustmaking van de eigen leerstrategieën kan je de juiste manieren vinden om dyslexie efficiënter te compenseren. Aanpassingen binnen de schoolopleiding, werk en/of het dagelijks leven worden beter afgestemd op de manier van leren van het individu. Dit alles wordt in het eerste deel van het boek verduidelijkt. In het tweede deel wordt aan de hand van vragenlijsten bepaald hoe de eigen leerstrategie in elkaar zit en waar de problemen zitten. Mogelijke aanpassingen en compensaties worden aangereikt.

Het is van groot belang dat mensen met dyslexie inzicht krijgen in hun persoonlijke manier van leren. Het ontdekken van de eigen leerstrategieën vergroot het inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen om te leren. Aanpassingen en compensaties worden bijgevolg beter afgestemd op het individu. Via een aantal vragenlijsten komt men tot de ontdekking welke aanpassingen en compensaties een wezenlijk verschil kunnen maken. Je verwerft meer inzicht in de eigen mogelijkheden om vaardigheden binnen de verschillende gebieden van de taal alsook de leervaardigheden te verbeteren, dan wel te compenseren. Door middel van dit handboek kunnen mensen met dyslexie zoeken naar oplossingen om tot betere (leer)resultaten te komen. Dit biedt een optimale kans om aanwezige talenten beter te ontwikkelen en tot hun recht te laten komen.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar), hoger onderwijs (18-24 jaar), Volwassen (+24 jaar)
 • Diagnose: dyslexie
 • Domein: talen, lezen, schrijven, spelling
 • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Peter Bauwens
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier