Handelingsplanning in het basisonderwijs

Het is niet eenvoudig om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Meer en meer merken we dat kinderen, leerlingen, ouders, personeelsleden, … verschillen. Om deze verschillen op te vangen zoekt men naar oplossingen. Handelingsgericht werken is er hier één van. Het is een weldoordachte manier om het onderwijsaanbod af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de verschllende kinderen. In het boek wordt duidelijk gemaakt dat handelingsplanning een systematisch en cyclisch proces is. Bovendien kan er op verschillende niveaus aan handelingsplanning gedaan worden. Zo beïnvloeden het schoolwerkplan, het groepshandelingsplan en het individueel handelingsplan elkaar voortdurend. Handelingsplanning is geen ‘papiertje’, maar een manier van werken, ingebed in een ontwikkelings- en teamgericht klimaat

Dit boek is zeker een aanrader voor wie nog (bijna) niets kent over handelingsplanning. De schrijvers schetsen duidelijk wat handelingsplanning juist inhoudt op het niveau van de school, van de groep en van het individu. De onderlinge verbondenheid wordt steeds duidelijk benadrukt.
Ook als je reeds op de hoogte bent van wat handelingsplanning inhoudt, is het de moeite omdat het dieper gaat dan gewoon wat informatie. De begrippen- en afkortingenlijst is heel handig om te gebruiken ter verduidelijking. Bij de bijlagen is de inhoud van een schoolwerkplan weergegeven: een heel handig instrument om te gebruiken! De CD bevat werkdocumenten en is bijgevolg heel bruikbaar.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose:
 • Domein: organisatie klas en school, structuur
 • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Tine Borms
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier