Het verwende kind syndroom

Te veel, te snel en te lang. Dat is in het kort waar problematische verwenning om gaat en dit op materieel, pedagogisch en affectief vlak. De gevolgen kunnen ernstige vormen aannemen en leiden tot sociale isolatie, depressie en zelfs suïcidaal gedrag.

Het boek is doorspekt met (internationale) bevindingen en resultaten van recent onderzoek over dit thema. Op 150 bladzijden, verspreid over drie delen, bespreekt de auteur eerst de kenmerken, oorzaken, symptomen en gevolgen van problematische verwenning voor zowel het kind als de ouders zelf. Vervolgens passeren een aantal evoluties in het denken over opvoeding de revue. Een aantal zorgwekkende, maatschappelijke tendensen vullen het rijtje aan. De Jong zelf houdt een pleidooi voor het ‘mentor-ouderschap’. Hierbij moedigen ouders hun kinderen aan om zelfstandig en leeftijdsadequaat te denken en te handelen. Het derde en laatste deel van het boek is gericht naar leerkrachten die verwaarloosde kinderen door verwenning in de klas hebben. De auteur biedt een leidraad voor een plan van aanpak in de school. Tot slot geeft hij ook tips voor een constructief gesprek tussen ouders en leerkrachten die met deze problematiek worstelen.

De lezer krijgt hiermee een vlot geschreven analyse van diverse aspecten van problematische verwenning en een beknopt overzicht van wat de laatste jaren hierover is geschreven aan opvattingen en onderzoeksresultaten. Ook zorgwekkende evoluties in de opvoeding worden beschreven.De Jong stelt voor om het (verwennende) ‘buddy-ouderschap’ te vervangen door het mentor-ouderschap en meer disciplinering, waarbij de ouder als gids, raadsman en rolmodel optreedt. Tot slot biedt het deel voor de leerkracht en opvoeders een plan van aanpak en uitgebreid communicatie-advies voor gesprekken met ouders van problematisch verwende kinderen.

 antwoorden op tal van vragen rond problematische verwenning 

 (internationale) theorieën en onderzoeksresultaten, afgewisseld met tips, handelingswijzers en adviezen voor plan van aanpak 

 vlot geschreven overzichten, citaten en illustratieve casussen 

 Overzicht van recente literatuur en relevante websites

Specificaties:

 • Tool: van ander
 • Besproken Leeftijd: Volwassen (+24 jaar)
 • Diagnose:
 • Domein: socio-emotioneel, gedrag
 • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Heidi Lagast
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier