Ik heb het altijd gedaan

Dit artikel staat stil bij het negatief zelfbeeld dat kinderen met ADHD vaak hebben. Er wordt nagegaan wat leerkrachten hieraan kunnen doen. Er wordt een praktijkvoorbeeld besproken van een zoörgcoördinator die aan de slag gaat met een jongen met ADHD. Haar werkwijze is gebaseerd op de rationeel-emotieve theorie van Albert Ellis. Na dit praktijkvoorbeeld wordt de theorie van Albert Ellis over het veranderingsdenken verder in detail besproken.

Specificaties:

  • Tool: niet van toepassing
  • Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar), basisonderwijs (6-9 jaar)
  • Diagnose: ADHD
  • Domein: socio-emotioneel, gedrag
  • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
  • Auteur artikel: Lief Nauwelaerts en Christel Verstappen
  • Datum toegevoegd: 01/05/2014
  • Download: bestand
  • Link: Klik hier