Interventies in het onderwijs: leerproblemen

Het boek bespreekt adviezen, programma’s, begeleiding en andere methodieken die zich richten op leerproblemen en bijzondere doelgroepen in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Elk hoofdstuk behandelt een specifiek onderwijsleerprobleem (dyslexie, dyscalculie en non-verbale leerstoornis)of een bijzondere doelgroep (leerlingen met cognitieve beperkingen en hoogbegaafde leerlingen). Je krijgt de theoretische achtergrond van de verschillende interventies. Daarnaast wordt ook de effectiviteit van interventies op basis van
onderzoeksresultaten meegedeeld. Alle leerproblemen worden geïllustreerd aan de hand van casussen. Het boek is bedoeld voor studenten school- en onderwijspsychologie, orthopedagogiek en onderwijskunde en studenten van de lerarenopleiding. Zorgcoördinatoren vinden er ook heel wat achtergrondinformatie in.

Het boek biedt een overzicht van mogelijke interventies en bespreekt deze ook kort.
Je vindt er stappenplannen en theoretische achtergrondinformatie. Er wordt heel vaak verwezen naar onderzoeken, literatuur,… Na elk hoofdstuk vind je ook een praktische lijst met nuttige adressen.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar), secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: leerproblemen
 • Domein: leren studeren, organisatie klas en school, rekenen / wiskunde, aandacht en concentratie, talen, lezen, schrijven, structuur, intelligentie, motoriek, spelling, visueel-ruimtelijk
 • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Veerle Van den Wijngaert
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier