Jongeren met leer- of gedragsproblemen.

Dit boek geeft een goed beeld van het GOK-beleid. De lezer maakt relatief snel kennis met het
geheel. Hij heeft weinig of geen voorkennis nodig om het te begrijpen. Dit maakt het boek zeer
toegankelijk.
Voor het CLB biedt het boek aangrijpingspunten om de eigen praktijk te verbeteren. Centraal staan hierbij verschillende aspecten van de schoolloopbaan begeleiding. Zorgcoördinatoren krijgen een model aangereikt om samen met de schooldirectie een kwaliteitsvol zorgbeleid te voeren. Concrete toepassingen en een praktijkvoorbeeld helpen hen op weg.
Het vierde hoofdstuk is verplichte literatuur voor alle leerkrachten. Het leert hen hoe kansarme mensen tegen de wereld in het algemeen en de school in het bijzonder aankijken. Communicatie en wederzijds respect zijn zeer belangrijk. Alleen zo komen leerkrachten tot een
constructieve dialoog met de ouders van kansarme kinderen.

Dit boek gaat in op de zorg voor de individuele
leerling. In die zin is het een bronnenboek voor leerkrachten en leerlingbegeleiders. Het bespreekt ook een aantal organisatorische aspecten van de zorg op klas- en schoolniveau. Op
die manier is het een naslagwerk voor directies en pedagogische begeleiders. Aangezien het
een verslagboek is van een studiedag zijn alle bijdragen beknopt. Het is dan ook meer een inspiratieboek dan een echt studieboek.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar)
 • Diagnose: leerproblemen
 • Domein: rekenen / wiskunde, socio-emotioneel, talen, lezen, schrijven, gedrag, motoriek, spelling, visueel-ruimtelijk
 • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Lieven Coppens
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier