Kinderen met dyscalculie - recensie

De 'rode draad' doorheen het boek is de overtuiging dat dyscalculie geen onoverkomelijke handicap hoeft te zijn. Met begrip, goede begeleiding en de nodige hulpmiddelen kunnen kinderen met rekenstoornissen zelfredzaam worden op het gebied van rekenen.

Het boek geeft leerkrachten, ouders en begeleiders meer inzicht in rekenstoornissen. Tegelijkertijd biedt het didactische tips en suggesties voor de begeleiding aan. Trefwoorden daarbij zijn een eenduidige aanpak, weer vertrouwen geven en het kind zelfredzaam maken op rekengebied.

Dit boek hoort volgens ons thuis in elke school en in elk CLB.
Het is helder geschreven en biedt een goede mix van wetenschappelijke achtergrond en beproefde tips voor praktijk.

Het boek helpt scholen die werk willen maken van een degelijke aanpak van
rekenstoornissen een heel eind op weg. De leerkracht die een leerling met een rekenstoornis wil ondersteunen in de klas zal er veel nuttige tips uithalen. Omwille van de instructieaanpak voor risicokleuters die beschreven wordt is het ook interessant voor leerkrachten kleuteronderwijs. Voor de zorg- en leerlingbegeleider die een groepje of een individuele leerling begeleidt bevat het tal van tips. Dat geldt ook voor ouders en buitenschoolse begeleiders. Ouders krijgen bovendien in een apart hoofdstuk duidelijke antwoorden op vaak gestelde vragen en specifieke tips. CLB-medewerkers zullen vast met veel interesse het hoofdstuk over diagnostiek lezen. Bovendien krijgt de lezer zeker ook een beter 'begrip van' en meer 'begrip voor' kinderen en jongeren met rekenstoornissen.

Specificaties:

 • Tool: van ander
 • Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar), basisonderwijs (6-9 jaar), secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: dyscalculie
 • Domein: leren studeren, rekenen / wiskunde, motivatie
 • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Els Van Doorslaer
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier