Kunnen we kinderen met rekenstoornissen al in de kleuterklas opsporen? Enkele bevindingen op basis van grootschalig longitudinaal onderzoek.

Dit artikel bespreekt het onderzoek van Pieter Stock naar voorbereidende rekenvaardigheden. Het onderzoek haalt verschillende belangrijke voorspellers van rekenstoornissen en rekenproblemen aan. Verder wordt er gewezen op het gebrek aan een comprehensief model dat de rekenontwikkeling beschrijft.

Specificaties:

  • Tool: niet van toepassing
  • Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar)
  • Diagnose: dyscalculie, leerproblemen
  • Domein: rekenen / wiskunde
  • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
  • Auteur artikel: Pieter Stock
  • Datum toegevoegd: 01/05/2014
  • Download: bestand
  • Link: Klik hier