Met woorden in de weer.

‘Met woorden in de weer’ is een echt praktijkboek voor iedereen die taal - en woordenschat in het bijzonder - als basis ziet voor succesvolle kennisuitbreiding. De auteurs geven hun kijk op taal- en woordenschatverwerving in het onderwijs en koppelen daaraan een geïntegreerde didactische aanpak voor uitbreiding van de woordenschat binnen het klasgebeuren. Het boek is verrijkt met praktijkvoorbeelden, illustraties, schema’s en reflectiepagina’s voor de lezer.
Je kunt er onmiddellijk mee aan de slag.

Taal (en dus ook woordenschatkennis) is één van de belangrijkste peilers van ons onderwijs. Kinderen die de gebruikte taal onvoldoende beheersen, worden bij voorbaat in een achterstandspositie geplaatst. Leerkrachten die dit probleem onderkennen en willen aanpakken, trachten door het verbeteren van hun eigen leerkrachtvaardigheden hun onderwijs te optimaliseren. Het gaat vooral om een verandering in de “kijk” en de “attitude” van jou als leerkracht. De auteurs beschrijven een systematische, didactische aanpak van het woordenschatonderwijs, die alle kinderen ten goede komt. Zij bespreken het viertaktmodel, gestoeld op volgende vier principes voor het woordenschatonderwijs: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. Dit viertaktmodel wordt uitgebreid besproken en versterkt met praktijkmaterialen. Theorie vormt de achtergrond, de didactiek is de onderwijsaanpak, maar het is de leerkracht die het tot leven brengt in de klas. En… oefening baart kunst.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose:
 • Domein: talen, lezen, schrijven, spelling
 • Aard: praktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Pascale Caluwé
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier