NLD, ben ik anders?

Het doel van deze brochure is om aan kinderen en jongeren uit te leggen wat NLD nu juist is. Dat is geen eenvoudige opdracht en de brochure vult een leemte op die er reeds lang was. Enerzijds worden de moeilijkheden en oorzaken van NLD in kaart gebracht, anderzijds worden ook de sterke kanten in de verf gezet. Ook de kenmerken, mogelijke hulp en tips voor op school en thuis komen aan bod.

Zeer positief is dat, doorheen de brochure, de positieve kanten regelmatig in kaart worden gebracht. De algemene sfeer is ook vrij positief. In het slotwoord wordt nog eens extra duidelijk onderstreept dat je niet NLD ‘bent’ maar ‘hebt’ en dat NLD vaak wel lastig is maar dat het niet het belangrijkste is in je leven.
De illustraties zijn duidelijk en eenvoudig. Je kan ze gebruiken om aan jongere kinderen te vertellen over NLD.
De brochure is een eerste aanzet om kinderen en jongeren een beeld te geven over NLD. Het is logisch dat men zich in een brochure enkel kan focussen op de algemene kenmerken en dat men geen volledig beeld kan schetsen van NLD. De brochure kan ook een handig hulpmiddel zijn voor jongeren die hun vrienden, klasgenoten,… willen informeren over NLD.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: NLD
 • Domein: organisatie klas en school, structuur, visueel-ruimtelijk
 • Aard: theoretisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Gudrun Vanderbeck
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier