Samen tot aan de meet. Alternatieven voor zittenblijven.

Het thema van dit boek is zittenblijven.De auteurs hebben de bedoeling om alternatieven voor zittenblijven aan te reiken. Het boek bevat drie grote delen. In een eerste deel wordt het raamwerk voorgesteld: het centrale doel is om met een groep leerlingen ‘samen tot aan de meet’ te gaan. De strategie om dit te doen, is zittenblijven vervangen door alternatieven die het individuele leerproces versnellen en verrijken. Om deze strategie in de praktijk om te zetten, zijn een aantal bouwstenen beschikbaar. De concrete realisatie van ‘samen tot aan de meet’ gebeurt via vier implementatiefasen. In het tweede deel worden deze implementatiefasen zorgvuldig uitgelegd. De implementatie gebeurt allereerst op het niveau van het hoofd. Dit betekent dat zittenblijven op school geproblematiseerd wordt. Vervolgens wordt de implementatie op het niveau van het hart aangepakt: de weerstanden die bij de betrokkenen aanwezig zijn, worden omgebogen tot motivatie. In de implementatiefase op het niveau van de handen worden bouwstenen gekozen die uitgewerkt en uitgevoerd worden. Tenslotte wordt een proces- en een productevaluatie gemaakt.
In het derde en laatste deel van dit boek wordt ingegaan op de juridische omkadering van een ononderbroken individueel leerproces.

In dit boek wordt de vraag gesteld of zittenblijven eigenlijk wel zinvol is, of het een effectieve strategie is ter remediëring van een leerachterstand. De pro’s en contra’s van zittenblijven worden vanuit verschillende perspectieven besproken en er wordt bekeken of deze opvattingen stroken met de empirische gegevens.

Bij de bespreking van elke implementatiefase wordt allereerst achtergrondinformatie gegeven en worden vervolgens mogelijke acties besproken. Elk schoolteam kan na het lezen van dit boek direct aan de slag. De auteurs beschrijven heel concreet wat er in elke fase moet gebeuren. 
Tenslotte wordt beschreven hoe de uitwerking van ‘samen tot aan de meet’ geëvalueerd kan worden. Ook dit derde deel heeft een duidelijke meerwaarde. Het bespaart schoolteams de moeite om zelf uit te vissen of het juridisch wel mogelijk is om zittenblijven te vervangen door alternatieven.

Specificaties:

 • Tool: van ander
 • Besproken Leeftijd: Volwassen (+24 jaar)
 • Diagnose:
 • Domein: organisatie klas en school, intelligentie, motivatie
 • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Guygonne Borrey
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier