Studiemotivatie en studeergedrag van studenten in kaart brengen. Lassi als instrument voor leerlingenbegeleiders.

Studiesucces is afhankelijk van verschillende factoren. Bepalend zijn de inzet, motivatie en het
aanpakgedrag van de student. Dit geldt in het bijzonder voor studenten met leerproblemen.
Het is nuttig een objectief beeld te krijgen van hun studiemotivatie en studeergedrag. Op basis
hiervan kan een leerlingbegeleider positieve remediërende feedback geven. Dit geeft tevens
aanleiding tot proactief werken.

Specificaties:

  • Tool: van ander
  • Besproken Leeftijd: secundair onderwijs (14-18 jaar), hoger onderwijs (18-24 jaar), Volwassen (+24 jaar)
  • Diagnose:
  • Domein: leren studeren, motivatie
  • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
  • Auteur artikel: Lieven Coppens
  • Datum toegevoegd: 01/05/2014
  • Download: bestand