Technische maatjes bij dyslexie. Compenserende en dispenserend hulpmiddelen.

De titel geeft aan dat het hier gaat om ICT-middelen en hoe ze kunnen worden ingezet bij kinderen en jongeren met dyslexie. Deze publicatie van het Masterplan Dyslexie, ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands, gidst ons doorheen het brede gamma van compenserende hulpmiddelen. Hierdoor verschaft ze mooie achtergrondinformatie bij de werkmap De computer, mijn surfplank bij het leren.

Het boek en de DVD bieden de gelegenheid om eens rustig een breed gamma van softwaremiddelen te verkennen. Je kan starten vanuit de DVD en nadien wat systematischer alles nalezen in het boek. Het kan zeker ook als uitgangspunt dienen om groepsgewijs te bespreken of en hoe men ICT in het zorgbeleid van de school kan integreren. Wie nadien echt wil starten in basis- of secundaire school, kan- zoals Dirk Callebaut in de DVD suggereert- verder aan de slag met de werkmap De computer, mijn surfplank bij het leren.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar), secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: dyslexie, leerproblemen
 • Domein: talen, lezen, schrijven, spelling
 • Aard: praktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Lief Nauwelaerts
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier