Teken je gesprek, over gedrag. Maak je gesprek visueel.

Dit boek geeft een heel praktische beschrijving van een methode om gesprek rond gedrag visueel te maken. Heel zinvol om uit het 'talige' te stappen van onze huidige hulpverlening, vooral voor leerlingen die minder communicatief zijn.

De methode is heel concreet en direct bruikbaar, ook als je geen tijd hebt om het hele boek door te nemen. Het boek kadert in een hele reeks van titels over het visueel maken van een gesprek (faalangst, dyslexie, ...).

Niet zozeer een leesboek, wel een pasklare handleiding. De visuele aanpak is heel verhelderend voor leerlingen die minder verbaal ingesteld zijn (bv. beelddenkers, leerlingen met dysfasie, autisme, ...). Meer info over dit boek en over andere boeken uit de reeks: www.tekenjegesprek.nl.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar), secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar), Volwassen (+24 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: ADHD, ADD, autisme/ASS
 • Domein: socio-emotioneel, gedrag, motivatie
 • Aard: praktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel:
 • Datum toegevoegd: 15/09/2015
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier