Waarom is een kilometer geen weegschaal? Mijn klein autismewoordenboek

Dit boek schept orde in een lawine aan literatuur over autisme die sinds de jaren tachtig is verschenen.

 naslagwerk, woordenboek 

 aanrader voor lerarenopleiders, directies van scholen, leerkrachten, studenten lerarenopleiding, orthopedagogie en paramedische beroepen, ouders, hulpverleners en (GON-)begeleiders van kinderen met ASS, leerlingen met ASS zelf 

 ASS, woordenboek

Sta je plots voor de uitdaging om een kind of leerling met ASS beter te begrijpen? Wil je beknopte en begrijpelijke informatie over ASS lezen? Zoek je algemeen aanvaarde tips voor communicatie en begeleiding van een leerling met ASS? Wil je weten wat een GONbegeleider van een kind met ASS in de begeleiding belangrijk vindt? Dan kan dit ‘klein autismewoordenboek’ je snel op de juiste weg zetten. Je krijgt niet alleen uitleg over belangrijke concepten rond autisme, maar ook voorbeelden uit de eigen praktijk van de auteur en tal van concrete tips die ook in de thuiscontext van nut kunnen zijn.

Specificaties:

 • Tool: niet van toepassing
 • Besproken Leeftijd: kleuters (<6 jaar), basisonderwijs (6-9 jaar), secundair onderwijs (12-14 jaar), secundair onderwijs (14-18 jaar), hoger onderwijs (18-24 jaar), Volwassen (+24 jaar), basisonderwijs (9-12 jaar)
 • Diagnose: autisme/ASS
 • Domein: gezin, gedrag
 • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
 • Auteur artikel: Heidi Lagast
 • Datum toegevoegd: 01/05/2014
 • Download: bestand
 • Auteur boek:
 • ISBN-nummer:
 • Uitgeverij:
 • Link: Klik hier