Wegwijzer - Dyslexie en taalvakken in niet-talenrichtingen

De wegwijzer wil concrete tips aanreiken aan taaldocenten uit het Hoger Onderwijs over het leren van vreemde talen, in het bijzonder voor taalvakken in niet-taalrichtingen. Daarnaast wil de wegwijzer aandachtspunten benoemen voor het beleid op instellingenniveau en de organisatie van de dienstverlening.

Specificaties:

  • Tool:
  • Besproken Leeftijd: hoger onderwijs (18-24 jaar)
  • Diagnose: dyslexie
  • Domein: talen, organisatie klas en school
  • Aard: theoretischpraktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
  • Auteur artikel: VEHHO
  • Datum toegevoegd: 03/03/2017
  • Download: bestand