Wijzer in Onderwijsbehoeften. Effectieve gesprekken met leerlingen in het basisonderwijs

De Wijzer in Onderwijsbehoeften is een hulpmiddel bij het voeren van efficiënte kindgesprekken. Hij is gemaakt voor leerkrachten in het basisonderwijs. De geviseerde gesprekken vormen een onmisbare hulp bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerling. Mogelijke problemen rond gedrag en werkhouding vormen telkens het aangrijpingspunt voor een gesprek. Verschillende onderzoeken tonen aan dat deze gesprekken zeer waardevol zijn en de pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling versterken. Een en ander wordt aangeboden in een doosje. Hierin zitten eigenlijk drie componenten: er is de handleiding; er zijn de (drie soorten) begeleidingskaarten en tertio is er de voortdurende verwijzing naar www.zienindeklas.nl. Deze drie luiken vormen een hecht en ondeelbaar trio.

Specificaties:

  • Tool:
  • Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar)
  • Diagnose: leerproblemen
  • Domein: aandacht en concentratie, gedrag
  • Aard: praktisch

Terug naar bibliotheek

Gegevens
  • Auteur artikel: Johan Willems
  • Datum toegevoegd:
  • Download: bestand
  • Link: Klik hier