Lees voor

Leerstoornissen

Net zoals ieder kind: uniek

WAT ZIJN LEERSTOORNISSEN?

Dyslexie, dyscalculie, dysfasie, dysgrafie, dyspraxie/DCD, AD(H)D, ... vele woorden die te maken hebben met leerstoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Achter elk woord schuilen natuurlijk ook leerlingen: in elke klas van 20 leerlingen zitten er gemiddeld 2 leerlingen met een leerstoornis.

Wanneer het leren moeilijk gaat, heeft dit veel impact op het zelfbeeld van de leerling. Kan je niet goed lezen? Dan is er wel een groot probleem, want bij elk vak moet je wel eens lezen.

Bekijk hier informatie over welke leerstoornissen er zijn, hoe je ze kan herkennen en hoe je de leerlingen het best ondersteunt.

IK HEET NIET DOM

We hebben een video gemaakt die toont hoe het is om te leven met een leerstoornis. De film met als titel: "Ik heet niet dom" heeft als doel aan te tonen dat de impact van een leerstoornis veel groter is dan enkel wat je ziet in de klas. Je hoort verhalen van verschillende leerlingen en ouders.