Lees voor

Publicaties

Publicatie

Map leerzorg

De map Leerzorg is een vervolg op het sensibiliserend infopakket 'Eerste hulp bij leerstoornissen' met de video 'Ik heet niet dom'.  Dit project speelt in op een vraag van de CLB’s en de scholen. Enerzijds uiten meer en meer leerlingen met bijzondere noden een individuele zorgvraag. Anderzijds staan de leerkracht en zorg – of leerlingbegeleider voor de complexe taak om elk van die leerlingen in de klas de nodige aandacht en deskundige begeleiding te geven. Het CLB optimaliseert hiermee het ve...

Publicatie
20/02/2014

Map surfplank: Mijn surfplank bij het leren

Met een computer in de klas? 'De computer is voor kinderen en jongeren met dyslexie of een verwante leerstoornis als een bril voor een slechtziende leerling! Spijtig genoeg moet het kind met een leerstoornis nog te vaak zonder bril in de klas zitten.' Als leerlingen met dyslexie (lees- en spellingsproblemen) en dyspraxie (schrijfproblemen) compenserende (voorlees)software in de klas mogen gebruiken, kunnen ze hun talenten waarmaken. 'Surfplank' is een bundeling van ha...

Publicatie
20/02/2014

Ik heet niet dom

"Ik heet niet dom" is een verzameling van vier pakkende getuigenissen van mensen met een leerstoornis. Ze vertellen over hoe ze omgaan met hun leerstoornis in het dagelijkse leven.

Publicatie
01/05/2014

Sticordi DKO

Ondersteunende maatregelen voor leerlingen AMV en instrument.  Het deeltijds kunstonderwijs besteedt vandaag terecht meer aandacht aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo zijn er binnen de studierichting muziek gesubsidieerde tijdelijke projecten ‘ortho-agogische muzikale vorming’ en ‘inclusief muziekonderricht’. In deze projecten krijgen onder meer leerlingen met een verstandelijke beperking en leerlingen met autisme een aangepaste vorm van muziekonderwijs. Een aantal academies ...