Het ADIBib-attest

Het ADIBib-attest

Sommige leerlingen hebben geen attest of gemotiveerd verslag, maar wel ernstige lees- en/of schrijfproblemen. Ze hebben nood aan voorleessoftware en/of een digitale versie van hun schoolboeken. Zonder voorleessoftware en ADIBoeken hebben ze ernstige problemen met het lezen en/of schrijven.

Het M-decreet verankert het recht op redelijke aanpassingen voor alle leerlingen ongeacht of er een specifieke diagnose is of niet. Leerlingen hebben dus recht op aanpassingen om aansluiting te vinden op hun onderwijsbehoeften, binnen redelijke grenzen. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de school. ADIBoeken en/of voorleessoftware zijn redelijke aanpassingen. Ze passen dus binnen een zorgtraject op school.

Het ADIBib-attest zorgt ervoor dat ook deze leerlingen ADIBoeken en voorleessoftware kunnen gebruiken. Het CLB kan dit attest uitschrijven, op basis van een nood, ernstig problemen in het lezen en/of schrijven. Er is geen specifieke diagnose nodig. Het CLB neemt deze beslissing, in samenspraak met de ouders en school. Voor CLB-medewerkers: je vindt een sjabloon op LARS.

De attesten afschaffen, kan niet omwille van de auteursrechten. De goede relaties en openheid van de Vlaamse educatieve uitgeverijen, is iets uniek. Momenteel is er geen enkel ander land waar deze mogelijkheden zijn. Het is dan ook belangrijk dat deze bestanden niet zomaar verspreid raken, om dit te kunnen behouden. Het ADIBib-attest biedt een oplossing voor leerlingen zonder specifieke diagnose.